Fakulta informatiky

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Funkcia: Docent

Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky

Tel: +421 2 6820 3692

E-mail: juraj.stefanovic@paneurouni.com


StefanovicVyučuje predmety Modelovanie a simulácia (orientované na diskrétne dynamické systémy a komplexné systémy) a Operačné systémy základný kurz (paralelné programovanie, správa pamäte a systémy súborov). Pre prvý ročník vyučuje úvodné predmety o architektúre počítačov a algoritmoch, v rámci doplňujúcich predmetov sa venuje výuke základov multimédií pre informatikov a seminárom z použiteľnosti (usability) pri návrhu a testovaní používateľských rozhraní.

Vyučované predmety:
  • Úvod do informatiky
  • Architektúra počítačov
  • Operačné systémy
  • Základy multimédií
  • Modelovanie a simulácia
  • Fyzická vrstva informačných a komunikačných systémov

Výskumné projekty na pôde Paneurópskej vysokej školy:
1. účasť v medzinárodnom projekte ACCREDIT – Advanced characterisation and classification of radiated emissions in densely integrated technologies, COST Action, IC1407, obdobie 2017-2019, účasť pri metodike spracovania dát,
2. účasť v projekte EWA – Early Warning of Alzheimer and other neurodegenerative diseases, obdobie 2020 – 2023, výskum nových metód pre včasnú detekciu Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych ochorení s využitím telemedicínskych diagnostických postupov – účasť na spracovaní dát.

Najvýznamnejšie publikácie: 

Ružický, Eugen, Lacko, Ján, Štefanovič, Juraj, Hlaváč, Július, Šramka, Miron. 2020. Processing and visualization of medical data in a multiuser environment using artificial intelligence: In: 2020 Cybernetics & Informatics (K&I): 30th International Conference. Velké Karlovice, Czech Republic. January 29-February 1, 2020. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE Society on Social Implications of Technology, 2020, s. [1-5]. ISBN 978-1-7281-4381-1. ISBN 978-1-7281-4380-4. https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=7D593A42AB22E1ECFBFF9C38E8

Ružický, Eugen, Kozák, Štefan, Štefanovič, Juraj, Schindler, Frank. 2018. Research and education for industry 4.0 In: Proceedings of the 29th international conference 2018 Cybernetics & Informatics (K & I). Piscataway, NJ: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, nestr., s. 1-7 [USB kľúč]. ISBN 978-1-5386-4420-1. ISBN (elektronické) 978-1-5386-4421-8. https://ieeexplore.ieee.org/document/8337556/. https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=41A9870FB80AFE7B7BE9BE2C

Štefanovič, Juraj.: Základy operačných systémov. Učebnica, 105 strán, Vydavateľstvo STU Bratislava, 2007, ISBN 978-80-227-2586-6
A textbook: Basics in Operating Systems. 105 pages, in slovak language, Slovak University of Technology, https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=10DD5AAEB5A65C420AFBF840DA

Štefanovič, J., Mikloš, P., Gramatová, E., Fischerová, M.: Test Pattern Generation Using a New VHDL Open Platform at the Behavioural Level in: Informal Digest/Poster presentation, ETW’01 – IEEE European Test Workshop, May 29 – June 1, 2001, Stockholm, Sweden, pp.211-214

Štefanovič, Juraj.: Test Pattern Generation for Behavioral Systems. Neural Network World, ISSN 1210-0552, Vol.8, Num.5, Prague 1998, pp.563-576.

 

Výkonný redaktor odborného informatického časopisu ITA vydávaného na Paneurópskej vysokej škole

https://www.paneurouni.com/ITA

Vedenie laboratória Lego robot, ktoré je určené pre spoluprácu s partnerskými strednými a základnými školami – práca s robotickými stavebnicami a každoročné organizovanie regionálneho turnaja svetovej súťaže FIRST Lego League pre Bratislavu a Západné Slovensko.