Kurzy

Kurzy – IT

Fakulta informatiky PEVŠ otvára v letnom semestri 2017/18 pilotný projekt celoživotného vzdelávania pre študujúcich a pracujúcich formou špecializovaných kurzov. Cieľom kurzov je zlepšenie praktických počítačových zručností, zvýšenie kvalifikácie a vlastnej konkurencieschopnosti na trhu práce.

Aktuálna ponuka kurzov ďalšieho vzdelávania v oblasti IT

Aktuálne:

Názov Termín realizácie Cena
Programovanie GUI 17/18 do 99 €
Virtuálna a rozšírená realita 17/18 od 99 €
Riadenie podnikovej informatiky 17/18 od 99 €
Procesné riadenie 17/18 od 99 €
Trendy v IKT 17/18 od 99 €
Fyzická vrstva IKS (Používateľské rozhranie) 17/18 od 99 €
Dátové štruktúry a algoritmy 17/18 od 99 €

Kontakt:

dekanat.fi@paneurouni.com
Tel: +421 2 6820 3639