Kurzy

Kurzy – IT

Fakulta informatiky PEVŠ otvára v letnom semestri 2017/18 pilotný projekt celoživotného vzdelávania pre študujúcich a pracujúcich formou špecializovaných kurzov. Cieľom kurzov je zlepšenie praktických počítačových zručností, zvýšenie kvalifikácie a vlastnej konkurencieschopnosti na trhu práce.

 

Aktuálna ponuka kurzov ďalšieho vzdelávania v oblasti IT

 

Aktuálne:

Názov Termín realizácie Cena
Kurzy Microsoft Office 17/18 od 119 €
Počítačové siete 17/18 359 €

 

Kontaktná osoba:

Hlavný koordinátor ďalšieho vzdelávania PEVŠ, n.o. (Bratislava):  Bc. Roman Hruška

Tel: +421 910 829 281
E-mail: roman.hruska@paneurouni.com

 

 

 

Pripravujeme:

Názov Termín realizácie Cena
Matematika I od 99 €
Počítačová grafika (Vizuálne počítanie a multimédiá) od 99 €
Princípy vývoja a prevádzkovania IS podnikov od 99 €
Softvérové inžinierstvo od 99 €
Projektový manažment od 99 €
Princípy operačných systémov od 99 €
Technické základy informatiky od 99 €
Základy multimédií od 99 €
Modelovanie podnikových systémov od 99 €
Objektovo-orientované programovanie od 99 €
Počítačové siete od 99 €
Programovanie GUI v Jave od 99 €
Dizajn a testovanie použiteľných rozhraní od 99 €
Virtuálna a rozšírená realita od 99 €
Riadenie podnikovej informatiky od 99 €
Procesné riadenie od 99 €
Trendy v IKT od 99 €