Kurzy

Kurzy – IT

Fakulta informatiky PEVŠ otvára v letnom semestri 2017/18 pilotný projekt celoživotného vzdelávania pre študujúcich a pracujúcich formou špecializovaných kurzov. Cieľom kurzov je zlepšenie praktických počítačových zručností, zvýšenie kvalifikácie a vlastnej konkurencieschopnosti na trhu práce.

Aktuálna ponuka kurzov ďalšieho vzdelávania v oblasti IT

Aktuálne:

Názov Termín realizácie Cena

Programovanie GUI

17/18 do 99 €

Virtuálna a rozšírená realita

17/18 od 99 €

Riadenie podnikovej informatiky

17/18 od 99 €

Procesné riadenie

17/18 od 99 €

Trendy v IKT

17/18 od 99 €

Fyzická vrstva IKS (Používateľské rozhranie)

17/18 od 99 €

Dátové štruktúry a algoritmy

17/18 od 99 €

Kontakt: 

dekanat.fi@paneurouni.com
Tel: +421 2 6820 3639