Kurzy

Kurzy – IT

Fakulta informatiky PEVŠ otvára v letnom semestri 2017/18 pilotný projekt celoživotného vzdelávania pre študujúcich a pracujúcich formou špecializovaných kurzov. Cieľom kurzov je zlepšenie praktických počítačových zručností, zvýšenie kvalifikácie a vlastnej konkurencieschopnosti na trhu práce.

 

Aktuálna ponuka kurzov ďalšieho vzdelávania v oblasti IT

 

Aktuálne:

Názov Termín realizácie Cena
Kurzy Microsoft Office 17/18 od 119 €
Konfigurácia počítačových sietí I, II 17/18 od 450 €
Počítačové siete III – 1. časť 17/18 od 1194 €
Počítačové siete III – 2. časť 17/18 od 1194 €
Počítačové siete 17/18 od 99 €
Programovanie GUI 17/18 od 99 €
Virtuálna a rozšírená realita 17/18 od 99 €
Riadenie podnikovej informatiky 17/18 od 99 €
Procesné riadenie 17/18 od 99 €
Trendy v IKT 17/18 od 99 €
Fyzická vrstva IKS (Používateľské rozhranie) 17/18 od 99 €
Dátové štruktúry a algoritmy 17/18 od 99 €

 

Kontaktná osoba:

Hlavný koordinátor ďalšieho vzdelávania PEVŠ, n.o. (Bratislava):  Bc. Roman Hruška

Tel: +421 910 829 281
E-mail: roman.hruska@paneurouni.com