Fakulta informatiky

30. ročník IEEE medzinárodnej konferencie Kybernetika a informatika 2020

V dňoch 29.01.-1.02.2020 sa v Hoteli Solan vo Veľkých Karloviciach, Česká republika konala v poradí už 30. IEEE medzinárodná konferencia Kybernetika a informatika 2020 organizovaná Slovenskou spoločnosťou pre kybernetiku a informatiku pri SAV (SSKI). Fakulta informatiky PEVŠ bola jednou zo spolurganizátorov a sponzorom tejto význámnej konferencie.

Jedným z cieľov tejto už tradične konanej konferencie bola prezentácia najnovších poznatkov z oblasti výskumu, vývoja a aplikácií informačných a  komunikačných technológií, moderných riadiacich systémov a ich využitie v priemysle a službách. Konferencia významne prispela k vytvoreniu spoločného fóra na výmenu informácií a najnovších poznatkov pre výskumníkov, pedagógov a používateľov z praxe, ktorí sa zaoberajú problematikou výskumu, vyučby a využívaním najnovších trendov v oblasti informatiky, kybernetiky a umelej inteligencie.

Odborné prezentácie na konferencií Kybernetika a informatika ´20 boli smerované do týchto oblastí:                                      

  • Metódy a algoritmy modelovania a riadenia procesov
  • Nové, informačné a komunikačné systémy s podporou IoT
  • Vnorené mikropočítačové, distribuované a sieťové systémy
  • Kyberneticko-fyzikálne systémy, Cloud computing, Big Data, Virtuálna a rozšírená realita
  • Umelá inteligencia

Konferencia svojím zameraním zaujala odborníkov zo Slovenska i zo zahraničia, V tomto roku sa na nej zúčastnilo širokospektrálne odborné fórum zložené z výskumníkov, pedagógov, pracovníkov firiem a používateľov z praxe. Na konfrencii sa zúčastnili a prezentovali svoje príspevky učastníci z piatich krajín Z celkového počtu 60 účastníkov boli 7 účastníci  zo zahraničia (Slovensko, Česko, Južná Korea, Bulharsko, USA). Na konferencii boli prezentované aj príspevky šiestich pracovníkov z Fakulty informatiky (prof. Š. Kozák, prof, F. Schindler, doc. E. Ružický, RNDr. J. Lacko, Ing. J. Štefanovič, Ing. J. Hlaváč). Vybrane publikácie budú zaradené do významných svetových databáz WOS a Scopus.

Konferenciu podporili popredné slovenské firmy, výrobcovia a dodávatelia riadiacich a informačných systémov (Microstep, s.r.o, Termoreg, a.s., a Regotrans-Rittmeyer, s.r.o.).Miestom konania konferencie bol štýlový Horský hotel Soláň situovaný v príťažlivom prostredí Beskýd v Českej republike. Popri odbornom programe bol pre účastníkov konferencie zabezpečený bohatý spoločenský, kultúrny a športovo-rekreačný program zameraný na spoznávanie pamätihodností regiónu.

<<< Späť