Fakulta informatiky

Fakulta informatiky PEVŠ na Noci výskumníkov 2019

Aj tohto roku sa FI PEVŠ úspešne prezentovala na noci Výskumníkov, ktorý sa uskutočnil 27.09.2019 v Starej tržnici. V stánku FI PEVŠ s názvom Inteligentné systémy pre Priemysel 4.0 sa účastníci Noci výskumníkov mohli oboznámiť s modernými inteligentnými riešeniami pre Priemysel 4.0. Pre účastníkov a záujemcov FI predstavila fyzikálny model robotického vozidla, inteligentný model výrobnej linky, riadenie žeriavu a vo virtuálnej realite výrobnú linku výroby pračiek, ktorú v spolupráci s firmou Infotech prezentovali pracovníci fakulty, študenti FI a pracovníci firmy.  O stánok bol mimoriadny záujem žiakov, študentov a záujemcov, ktorí si mohli interaktívnou formou otestovať a overiť  moderné technické a softvérové riešenia pre inteligentné aplikácie v priemysle a službách. Svedčia o tom aj fotografie z návštevy nášho stánku.

<<< Späť