Fakulta informatiky

Fakulta informatiky PEVŠ pracuje na inovatívnych riešeniach v projekte EWA

Výskumníci z Fakulty informatiky Paneurópskej vysokej školy participujú na riešení projektu EWA – Early Warning of Alzheimer and other neurodegenerative diseases, ktorého cieľom je na základe analýzy reči pacientov metódami umelej inteligencie určiť pomerne skoro, či dochádza u pacienta k rozvoju niektorého z neurodegeneratícnych ochorení, akými sú Alzheimerova alebo Parkinsonova choroba. Projekt je realizovaný v gescii hlavného riešiteľa spoločnosti AXON Pro, s.r.o. spoločne s partnermi Paneurópskou vysokou školou a Ústavom informatiky SAV. Riešenie projektu je naplánované do augusta 2023. V súčasnosti sú realizované metódy testovania pacientov a aplikované metódy umelej inteligencie pre ich analýzu. Projekt je realizovaný v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

<<< Späť