Fakulta informatiky

Fakulta informatiky PEVŠ sa zúčastnila Comics salónu 2019

Fakulta Informatiky PEVŠ sa dňa 21.-.23. septembra 2019 zúčastnila medzinárodného festivalu popkultúry Comics Salón. Súčasťou podujatia boli aj prednášky, ktoré si pripravili pedagógovia Fakulty informatiky Ing. Juraj Štefanovič, PhD. na tému Vizuálna informácia a jej vnímanie, kompozícia obrazu a filmu  a RNDr. Ján Lacko, PhD. sa vo svojej prednáške venoval problematike Zmiešanej reality a jej hraníc.

 

 

<<< Späť