Fakulta informatiky

Flexibilné štúdium aj v čase COVID-19

Fakulta informatiky Paneurópskej vysokej školy zvláda výučbu počas krízy spôsobenej chorobou COVID-19 bez výraznejších problémov. Výučba v letnom semestri od 9. marca prebieha dištančnou formou pomocou MS Teams a Skype. Prednášky z viacerých predmetov boli poskytnuté formou videí a videokonferencií, pričom študenti mali možnosť pracovať z domu. V rámci našej filozofie prepájania akadémie s praxou prinášame študentom viaceré výhody:

  • Študenti môžu počas štúdia pracovať v niektorej IT firme.
  • Študenti majú flexibilný rozvrh výučby , ktorý vychádza v ústrety pracujúcim študentom s cieľom budovať si svoju kariéru aj počas štúdia.
  • V rámci štúdia aplikovanej informatiky si študent môže zvoliť atraktívne zamerania: Kybernetická bezpečnosť, Priemysel 4.0 a Big Data a Aplikácie virtuálnej reality.
  • Už počas štúdia majú študenti možnosť pracovať v špeciálne vybudovaných IT laboratóriách fakulty: Virtuálnej reality, Robotiky, Sieťových technológií, Usability a Priemysel 4.0.
  • Absolventi FI PEVŠ patria medzi najlepšie uplatniteľných a platených absolventov na Slovensku.
<<< Späť