Fakulta informatiky

Naštartovali sme medzinárodný projekt IMVRP

Vo februári 2022 bolo odštartované riešenie projektu International Master in Virtual Reality Production podporeného v rámci Erazmus Mundus programu. Cieľom projektu je vytvorenie a dizajn jedinečného magisterského študijného programu zameraného na využívanie metód a vytváranie softvérového obsahu v oblasti virtuálnej reality. Na vytvorení študijného programu participuje päť subjektov. Okrem Paneurópskej vysokej školy sú to Sarajevo School of Science and Technology z Bosny a Hercegoviny a združenie Digi.BA, Vysoká škola výtvarných umení Bratislava a University of Maribor zo Slovinska. Jednotlivý partneri spoločne pripravujú výstupy, ktorých cieľom je vytvorenie spoločného študijného programu v anglickom jazyku. V júni 2022 sa uskutoční projektové stretnutie partnerov v Bratislave na pôde Paneurópskej vysokej školy. Informácie o projekte sú na webovej stránke: https://imvrp.ba/

<<< Späť