Fakulta informatiky

Pripravujeme medzinárodnú konferenciu Cybernetics & Informatics 2020

Fakulta informatiky PEVŠ je jedným z hlavných spoluorganizátorov 30. medzinárodnej IEEE konferencie Kybernetika a Informatika (www.sski.sk) . Konferenciu organizuje Slovenská spoločnosť pre kybernetiku pri SAV, ktorej predsedom je prof. Ing. Štefan Kozák, PhD. z FI PEVŠ.

Miestom konferencie je Horský Hotel Soláň, Velké Karlovice, Česká republika, 29. január – 1. február 2020.

Medzinárodná konferencia je zameraná na prezentáciu najnovšieho vývoja a trendov v oblasti kybernetiky, automatizácie, umelej inteligencie, informačných technológií a ďalších súvisiacich multidisciplinárnych oblastí v súlade so súčasnými trendmi vývoja v oblasti IoT a IIoT. Konferencia poskytne všeobecné fórum pre výskumných pracovníkov, vysokoškolských učiteľov a používateľov z praxe, ktorí sa zaoberajú praktickými problémami modelovania, riadenia a IKT. Príspevky na konferenciu môžu byť teoretického a praktického charakteru. Hlavnými rečníkmi konferencie budú popredné osobnosti zo Slovenska a zahraničia , ktorí sa zaoberajú širokospektrálnymi problémami kybernetiky, automatizácie a informatiky.

Príspevky na konferenciu sú zamerané na nasledujúce oblasti: Metódy a algoritmy pre modelovanie a riadenie, nové informačné a komunikačné systémy s využívaním IoT a IIoT, vstavané, distribuované a sieťové riadiace systémy, cyber-fyzikálne systémy, cloud computing, Big Data a rozšírená realita a umelá inteligencia

<<< Späť