Fakulta informatiky

Projekt Inovácie v priemyselných a medicínskych doménach prostredníctvom infraštruktúry zmiešanej reality (XR-Inov4)

Paneurópska vysoká škola bola úspešná pri získaní projektu Inovácie v priemyselných a medicínskych doménach prostredníctvom infraštruktúry zmiešanej reality (XR-Inov4) . Vďaka projektu sme významne rozšírili portfólio hardvérovej infraštruktúry Laboratória virtuálnej a rozšírenej reality Fakulty informatiky Paneurópskej vysokej školy. Získané zariadenia budú využité nielen na výskum v oblasti aplikácií virtuálneje a rozšírenej reality v medicíne a priemysle ale budú slúžiť aj na realizáciu spoločných aktivít s priemyselnými partnermi PEVŠ a pre výučbu študentov. Projekt finančne podporila Nadácia ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Vďaka plne vybavenému Laboratóriu budeme schopní efektívnejšie riešiť výskumné aktivity a vytvárať nové partnerstvá s externými podnikmi a výskumnými inštitúciami v rámci Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí.

Účelom projektu je rozvoj výskumných kapacít a kreatívnych prístupov k riešeniu výziev prichádzajúcich od podnikateľského sektora prostredníctvom zlepšenia materiálno technických prostriedkov zabezpečujúcich prístup k novým technologickým riešeniam na trhu. Účelom projektu je akvizícia a využitie novej hardvérovej infraštruktúry, ktorá v kombinácii s existujúcou hardvérovou základňou bude slúžiť na rozvoj výskumných aktivít v danej oblasti v spolupráci s podnikmi a výskumnými inštitúciami doma a v zahraničí.

“Realizované s finančnou podporou Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na rok 2023.”

<<< Späť