Fakulta informatiky

Rozvoj vzťahov s MMU v Malajzii

Koncom mája 2022 absolvoval Ján Lacko, dekan Fakulty informatiky Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, spoločne so Slavomírom Rudenkom, riaditeľom oddelenia medzinárodných vzťahov Paneurópskej vysokej školy pracovnú cestu do Malajzie za účelom rozvoja vzťahov s Multimedia University. Počas pracovnej cesty v campusoch v mestách Cyberjaya a Malaca sa stretli so zástupcami jednotlivých fakúlt a hovorili o možnostiach spolupráce v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu a rovnako v oblasti zintenzívnenia spolupráce pri využívaní výmen študentov v programe Erazmus+. Výmeny študentov boli realizované v letnom semestri akademického roka 2021/2022 a priniesli výborné výsledky nielen pre samotných študentov, ale aj pre očakávanú spoluprácu na úrovni učiteľov a výskumníkov. Fakulta informatiky PEVŠ získala možnosť konsolidácie výučbových plánov študentov so študijnými plánmi MMU, čo môže v budúcnosti viesť k realizácii spoločných študijných programov.

<<< Späť