Fakulta informatiky

Študentská vedecká odborná činnosť 2023 vyhlásená

Dekan Fakulty informatiky Paneurópskej vysokej školy vyhlasuje 11. ročník súťaže v rámci Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) pre akademický rok 2022/2023. Súťaže sa môžu zúčastniť študenti Fakulty informatiky Paneurópskej vysokej školy (ďalej len „FI PEVŠ“), a to jednotliví autori (alebo kolektív autorov) pôvodnej práce v odbore aplikovanej informatiky.

Do súťaže sa autori môžu prihlásiť do 2. 5. 2023. Formuláre prihlášok si možno vyzdvihnúť na Dekanáte FI PEVŠ, alebo na webovej stránke fakulty.

Termín konania súťaže ŠVOČ je dňa 11.5.2023.

Viac informácií: Vyhlásenie súťaže ŠVOČ FI PEVŠ 2022/2023

<<< Späť