Fakulta informatiky

Študentská vedecká odborná činnosť 2023

V piatok 12.5.2023 sa uskutočnila na FI PEVŠ ŠVOČ, ktorej sa zúčastnili 4 študenti. Porota v zložení doc. Ružický, dr. Lacko a dr. Štefanovič rozhodla, že víťazom sa stal Bc. Richard Hasaj s témou práce The use of virtual reality for the detection of early signs of Alzheimer´s disease, na druhom mieste sa umiestnil Michal Drobný s témou Design of the information system for monitoring the quality of the university, tretie miesto obsadila Barbora Jurkovcová s témou Mobile game about space for kids a účastníkom podujatia bol aj Rastislav Korman s prácou Real-time data visualization. Víťaz súťaže si okrem vecných cien odniesol aj Cenu dekana – poukaz na 200,- EUR.
Porota skonštatovala, že úroveň prác bola veľmi vysoká a teší nás, že študenti našej fakulty využívajú svoj potenciál pre realizáciu výborných výskumných aktivít.
Víťazom blahoželáme!
Účastníci a porota ŠVOČ 2023

 

Vyhlasovanie výsledkov ŠVOČ 2023

 

1. miesto

 

2. miesto

 

3. miesto

 

Čestné uznanie

 

<<< Späť