Fakulta informatiky

Výpočtová inteligencia v modelovaní a predikcii nového koronavírusu

Fakulta informatiky na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave sa v súčasnosti aktívne zapája do riešenia aktuálnych problémov súvisiacich so šírením nového koronavírusu. Pre modelovanie a predikciu šírenia sa nového koronavírusu  vyvinul kolektív pracovníkov z FI PEVŠ súbor modelovacích postupov a algoritmov, ktoré umožňujú posúdiť vývoj šírenia koronavírusu a ochrany pred ním v rámci Slovenska.

Pre riešenie tejto aktuálnej problematiky sú využívané ako konvenčné tak aj  najnovšie metódy výpočtovej inteligencie založené na strojovom učení a hlbokých neurónových sieťach. Kolektív pracovníkov Fakulty informatiky rad postupov, vyvinul a testoval súbor alternatívnych matematických modelov vytvorených pomocou umelých neurónových sietí. Matematické modely na báze umelej inteligencie umožňujú na základe reálnych dostupných údajov predikovať vývoj šírenia koronavírusu v krátkodobom a strednodobom horizonte, testovať možnosti  doterajšej liečby a spôsoby ochrany pred touto chorobou.

Na obr.1 a obr.2 sú zobrazené výsledky modelovania a predikcie testovaných infikovaných obyvateľov SR k 14. 4. 2020.

             

 

<<< Späť