Fakulta informatiky

Výsledky súťaže ŠVOČ pre akademický rok 2017/2018

 

Súťaž o najlepšiu študentskú prácu Fakulty informatiky PEVŠ bola vyhlásená  5. februára 2017 dekanom fakulty. Už 8. ročník súťaže „Študentská vedecká a odborná činnosť“ sa uskutočnila 3. mája 2018 na Fakulte informatiky PEVŠ za účasti všetkých súťažiacich:

Meno, titul Názov práce ŠVOČ
Vladovičová Lucia Prístupnosť webových stránok
Tichý Andrej E-Government
Špilda Marek Bc. Kategorizácia voľného textu prostredníctvom strojového učenia a klasifikátora Naive Bayes/ Text categorisation using machine learning and Naive Bayes classifier
Bátovský Ivan New methods for effective weight spectrum determination of binary error-control codes

Autori súťažných prác stručne predstavili svoje práce.  Komisia ŠVOČ bola  v zložení: prof. Štefan Kozák, PhD., doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc., RNDr. Ján Lacko, PhD.. Hodnotenie súťažiacich prebiehalo podľa vopred zverejnených kritérií. Komisia ŠVOČ na svojom neverejnom rokovaní vyhodnotila úroveň súťažných prác, ich prezentácie a odpovede  súťažiacich na otázky tak členov komisie ako aj  ďalších účastníkov súťaže. Súťaž ŠVOČ v roku 2018 mala vysokú odbornú  a potvrdila odbornú pripravenosť  študentov a erudíciu pre riešenie komplexných úloh v oblasti aplikovanej informatiky. Ceny do súťaže poskytla firma IBM Slovensko, Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku pre SAV, Paneurópska vysoká škola a Fakulta informatiky PEVŠ.

 1. miesto – sponzorované firmou

získal Ivan Bátovský

Školiteľ: Ing. Július Hlaváč, PhD.

Práca bola odmenená:

 • cena 200 € sponzorované firmou IBM
 • monografia Ružický – Ferko: Počítačová grafika a spracovanie obrazu
 • USB kľúč 16 GB
 • Knižná poukážka v hodnote 30 € sponzorovaná Slovenskou spoločnosť pre kybernetiku a informatiku pre SAV
 • Startup príručka
 • Sivá mikina s logom PEVŠ

 

Sponzor ceny dekana IBM

Poukaz na  sumu 200 €

 

Cena dekana  za 1. miesto

Ivanovi Bátovskému v súťaži

Študentská vedecká a odborná činnosť Fakulty informatiky Paneurópskej vysokej školy  2017/2018

 

 1. miesto

získal Bc. Marek Špilda

Školiteľ: Ing. Ján Doboš

Práca bola odmenená:

 • USB kľúč 32 GB a SD karta 32 GB
 • Knižná poukážka v hodnote 30 € sponzorovaná Slovenskou spoločnosť pre kybernetiku a informatiku pre SAV
 • Startup príručka
 • Sivá mikina s logom PEVŠ
 1. miesto

získala Lucia Vladovičová

Školiteľ: RNDr. Ján Lacko, PhD.

Práca bola odmenená:

 • USB kľúč 32 GB
 • Knižná poukážka v hodnote 20 € sponzorovaná Slovenskou spoločnosť pre kybernetiku a informatiku pre SAV
 • Startup príručka
 • Červená mikina s logom PEVŠ

Ostatní účastníci dostali tiež vecné dary Startup príručka, biele tričko s logom PEVŠ, šálka, červená šiltovka s logom PEVŠ, knižná poukážka v hodnote 20 €.

Víťazom blahoželáme!

 

<<< Späť