Fakulta informatiky

Zahraničná spolupráca s USA a Albánskom

Dňa 5.12.2022 sa dekan Fakulty informatiky Paneurópskej vysokej školy RNDr. Ján Lacko, PhD. spoločne s riaditeľom pre medzinárodné vzťahy PEVŠ JUDr. Slavomírom Rudenkom stretli so zástupcami Northeast Wisconsin Technical College z USA a Univerzity Luarasi z Albánska, aby prediskutovali možnosti ďalšej spolupráce v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a inovácií. Počas stretnutia boli identifikované možné spoločné projekty v oblasti prepojenia informatiky a zdravotníctva, ale aj v oblasti informačnej bezpečnosti. Dekan fakulty informatiky prezentoval súčasné výskumné nastavenie fakulty a získal informácie o aktivitách partnerských univerzít. Hosťom zo zahraničia boli prezentované aktivity jednotlivých laboratórií a spolupráca s ostatnými fakultami v rámci Paneurópskej vysokej školy. Na záver stretnutia boli naplánované bilaterálne návštevy výskumných pracovníkov u zahraničných partnerov v USA a Albánsku.

<<< Späť