Jazyková skúška UNIcert 2017

Jazyková skúška UNIcert 2017

Jazyková skúška UNIcert pre študentov denného bakalárskeho štúdia Fakulty informatiky je v ak. roku 2016/2017 spoplatnená.
Poplatok za jazykovú skúšku UNIcert je 20 EUR.

Predpokladaný termín skúšky je máj – jún 2017.

Po prístupových testoch dňa 4.4.2017 budú študenti vyzvaní k úhrade.

Poplatok uhraďte na č. účtu: IBAN SK83 1100 0000 0026 2811 7107, VS: 032017, do poznámky uviesť MENO.
Úhradu poplatku do termínu do 30.4.2017.

<<< Späť