Oznam o voľbe dekana FI PEVŠ a zoznam kandidátov

Oznam o voľbe dekana FI PEVŠ a zoznam kandidátov

Volebná komisia Akademického senátu FI PEVŠ pre voľbu kandidátov na dekana Fakulty Informatiky PEVŠ oznamuje, že v stanovenom termíne bol v súlade so všetkými predpismi za kandidáta na dekana navrhnutý:

  1. RNDr. Ján Lacko, PhD.

Predstavenie kandidáta a voľby kandidáta na dekana FI PEVŠ sa uskutočnia na verejnom zasadnutí Akademického senátu FI PEVŠ dňa 25.5.2021 (utorok) o 13,00 hod. v miestnosti Veľká aula v budove PEVŠ na Tematínskej 10 v Bratislave. K návrhu na kandidáta na dekana sa vyjadruje Akademický senát FI PEVŠ v tajnom hlasovaní.

Predstavovanie kandidátov je verejné. Žiadame Vás o rešpektovanie podmienok ochrany zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19.

Zoznam kandidátov na dekana FI PEVŠ

<<< Späť