Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) 2017/2018

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) 2017/2018

Dekan Fakulty Informatiky PEVŠ vyhlasuje 8. ročník súťaže v rámci Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) pre akademický rok 2017/2018. Súťaže sa môžu zúčastniť študenti Fakulty Informatiky PEVŠ a to jednotliví autori, alebo kolektív autorov pôvodnej práce v odbore aplikovaná informatika.

Viac informácii nájdete tu: Vyhlásenie súťaže ŠVOČ na Fakulte informatiky PEVŠ 2018

<<< Späť