Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana Fakulty informatiky PEVŠ

Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana Fakulty informatiky PEVŠ

Akademický senát Fakulty informatiky Paneurópskej vysokej školy v Bratislave vyhlasuje voľby kandidáta na dekana Fakulty informatiky PEVŠ.

  1. Návrh na kandidáta na dekana môže podávať členovia akademickej obce Fakulty informatiky PEVŠ.
  2. Navrhovateľ môže navrhnúť iba jedného kandidáta.
  3. Návrh je potrebné podať najneskôr do 18.5.2021 do 12,00 na sekretariát dekana.
  4. Návrh sa podáva v písomnej forme a musí byť adresovaný predsedovi AS FI PEVŠ.
    1. Návrh musí obsahovať meno, priezvisko, tituly, pracovné zaradenie a pracovisko navrhovaného kandidáta.
    2. Programové zameranie funkčného obdobia kandidáta na dekana a súhlas s kandidatúrou navrhovaného kandidáta na dekana, pokiaľ sa neprihlásil sám.
    3. Meno a podpis navrhovateľa, resp. uchádzača o miesto dekana FI PEVŠ.

 

Verejné predstavenie kandidátov sa uskutoční na verejnom zasadnutí Akademického senátu Fakulty informatiky PEVŠ dňa 25.5.2021 o 13,00 vo Veľkej aule na Tematínskej ulici.

<<< Späť