Aktuality

Podľa najnovších prieskumov sme najlepšia súkromná vysoká škola na Slovensku

Upcycling a zero waste darčeky od PEVŠ

UniRank zverejnil rebríček najlepších vysokých škôl na Slovensku, v ktorom dosahujeme najlepšie výsledky medzi súkromnými vysokými školami a medzi všetkými slovenskými vysokými školami (vrátane verejných). Vďaka inovatívnym prístupom vo vzdelávaní úspešne konkurujeme najväčším univerzitám na domácom trhu. Napriek rozdielnemu financovaniu (štát nefinancuje súkromné vysoké školy na výučbu študentov) sme v hodnotení predbehli mnohé verejné školy, čo svedčí o vysokej kvalite vzdelávania realizované tými najlepšími odborníkmi z praxe.

V súčasnom svete moderných technológií je online komunikácia so študentmi a uchádzačmi silnou prioritou, čo môžeme vidieť aj vo výsledkoch prieskumu, ktorého súčasťou bola aj analýza aktivít jednotlivých vysokých škôl na sociálnych sieťach. V čiastkovom hodnotení komunikácie, medzi facebookovými profilmi vysokých škôl sa profil Paneurópskej vysokej školy umiestnil na 1. mieste, vďaka silnej informovanosti našich študentov o aktivitách, ktoré pre nich pravidelne pripravujeme. Hlavným obsahom sú novinky o eventoch, prednáškach, workshopoch a možnostiach stáží pre našich študentov.
Komunikácia cez Instagram je viac ako dôležitá vo vzťahu k študentom, ako aj uchádzačom. Je to sociálna sieť, ktorá v číslach predbieha ostatné komunikačné online kanály, preto obsah, ktorý zverejňujeme musí byť atraktívny najmä po vizuálnej, grafickej stránke s cieľom informovať sledovateľa o najnovších udalostiach a živote na škole. Práve tu môžu študenti aj potenciálni uchádzači nájsť to, čo hľadajú a informovať sa o veciach, ktoré ich zaujímajú. Svedčí o tom aj umiestnenie nášho instagramového profilu v prvej trojke všetkých vysokoškolských profilov na Slovensku.

Na našom kanáli na platforme Youtube môže verejnosť mapovať všetky videá, ktoré vytvárajú naši študenti spolu s pedagógmi. Zrealizovanými videami si môžu diváci pozrieť, na akých projektoch študenti spolu s podporou zo strany pedagógov pracujú a aké možnosti naša škola študentom prináša. Náš kanál Youtube spadá do prvej päťky najlepších kanálov vysokých škôl na Slovensku.

Do hodnotenia sa dostali univerzity, ktoré sú poverené, licencované alebo akreditované príslušnou organizáciou vyššieho vzdelávania. Zároveň ponúkajú minimálne štvorročné vysokoškolské vzdelanie (bakalárske) alebo postgraduálne tituly (magisterské alebo doktorandské tituly).  V hodnotení sú zahrnuté školy, ktoré poskytujú štúdium v dennej, externej alebo distančnej forme.

 

FAKULTA EKONÓMIE A PODNIKANIA SPOLU S FAKULTOU PRÁVA PEVŠ DOSIAHLI FANTASTICKÝ ÚSPECH

Fakulta ekonómie a podnikania spolu s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy dosiahli fantastický úspech!  Stali sa najlepšími fakultami spomedzi všetkých súkromných vysokých škôl a porazili drvivú väčšinu verejných univerzít.

Nezávislé hodnotenie spoločnosti TREXIMA bolo uverejnené  v denníku TREND 27.11.2019

Do detailného prieskumu bolo zaradených viac ako 1000 študijných programov na 116 fakultách všetkých vysokých škôl na Slovensku.

Hodnotiacimi kritériami boli: mzda absolventa 5 rokov po skončení štúdia, nezamestnanosť absolventov, umiestnenie vo vyštudovanom odbore, perspektíva do budúcnosti a spokojnosť so štúdiom.

Presne tieto kritériá sú pre našu školu kľúčové už od jej vzniku.

Aké sú výsledky?  

Fakulta práva PEVŠ je na 1. mieste spomedzi všetkých šiestich  fakúlt práva  a na deviatom mieste v absolútnom poradí.

Fakulta ekonómie a podnikania skončila na 3. mieste v obrovskej konkurencii viac než tridsiatich ekonomických fakúlt a na 16 mieste v absolútnom poradí.

Blahoželáme a tešíme sa!!!

Základné poučenie: Mladá a dynamická škola dokáže predbehnúť aj školy s dlhou históriou v kvalite aj perspektíve do budúcnosti.

<<< Späť