Pozvánka na medzinárodnú konferenciu ,,Voľný pohyb osôb a vnútorný trh EÚ”

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu ,,Voľný pohyb osôb a vnútorný trh EÚ”

Milé kolegyne, milí kolegovia,

 srdečne Vás pozývame na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Voľný pohyb osôb a vnútorný trh EÚ“, ktorá sa bude konať dňa 12. júna 2019 v priestoroch Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave na Tomášikovej 20.

Prihlasovanie sa na konferenciu je možné do 31. mája 2019, prihlášku si môžete stiahnuť priamo tu

 Z výstupov konferencie bude publikovaný recenzovaný zborník (v predpokladanom termíne do 15. júla 2019).

Príspevok do zborníka je potrebné poslať najneskôr do 16. júna 2019 v elektronickej podobe na adresu PEVSkonferencia2019@gmail.com. Informácie o konferencii a šablónu príspevku nájdete na https://pevskonferencia.webnode.sk/.

 Účasť na konferencii je bezplatná, konferencia je podporovaná Agentúrou pre vedu a výskum v rámci projektu č. APVV-14-0893.

Pre účastníkov konferencie s príspevkom bude pripravený spoločný obed v priestoroch fakulty.

 

Tešíme sa na spoločné stretnutie v Bratislave.

 

Za organizačný výbor s pozdravom

JUDr. PhDr. Lilla Garayova, PhD.

<<< Späť