Pozvánka na II. ročník vedeckej konferencie Paneurópske právnické rozpravy

Pozvánka na II. ročník vedeckej konferencie Paneurópske právnické rozpravy

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v mene Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy Vás srdečne pozývame na druhý ročník vedeckej konferencie Paneurópske právnické rozpravyktorá sa uskutoční v dňoch 18. a 19. marca 2020 na pôde Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, Tomášikova 20, 821 02  Bratislava.

Témou konferencie je: “SLOBODA PREJAVU V KONTEXTE MODERNÝCH TECHNOLÓGIÍ” a vystúpia na nej poprední zástupcovia slovenskej a českej právnej vedy a odbornej verejnosti (viď program v prílohe).

Prihláška na konferenciu

Predbežný program a pokyny

Predbežný program

Pokyny pre autorov

Za organizačný výbor:

doc. JUDr. Denisa Dulaková, PhD.

e-mail: denisa.dulakova@paneurouni.com

tel.: +421/2/48 20 88 55

<<< Späť