Informačno-technické prostriedky v trestnom konaní – možnosti a perspektívy

Informačno-technické prostriedky v trestnom konaní – možnosti a perspektívy

Dátum konania: 4. 04. 2019

Miesto konania: Tomášikova 20, Bratislava, miestnosť Odeon

Organizátor: Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola

 Dovoľujeme si Vás pozvať na celoštátnu konferenciu s medzinárodnou účasťou na tému „Informačno-technické prostriedky v trestnom konaní – možnosti a perspektívy“, ktorá sa uskutoční dňa 4. apríla 2019, v priestoroch Paneurópskej vysokej školy, Tomášikova ul. č. 20, Bratislava.

Program konferencie

Pozvánka

Návratka

Zborník

<<< Späť