Konferencia PANEURÓPSKE PRÁVNICKÉ ROZPRAVY

Konferencia PANEURÓPSKE PRÁVNICKÉ ROZPRAVY

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v mene Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy Vás srdečne pozývame na vedeckú konferenciu Paneurópske právnické rozpravy, ktorá sa uskutoční v dňoch 20. a 21. marca 2019 na pôde Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy na adrese Tomášikova 20, 821 02 Bratislava.

Témou konferencie je „ČLOVEK – INFORMÁCIE – PRÁVO“ a vystúpia na nej poprední zástupcovia slovenskej a českej právnej vedy a odbornej verejnosti (viď program v prílohe).

Tešíme sa na Vašu účasť, ktorú láskavo potvrďte v súlade s priloženými pokynmi.

Prihláška na konferenciu

Sprievodný list a predbežné pokyny

Predbežný program

Za organizačný výbor:

doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. (dekan.fp@paneurouni.com)

<<< Späť