Konferencia „Trestnoprávne možnosti riešenia domáceho násilia“

Konferencia „Trestnoprávne možnosti riešenia domáceho násilia“

Ústav verejného práva Fakulty práva PEVŠ organizuje v rámci riešenia vedecko-výskumnej úlohy na základe projektu APVV- 15-0644  „Možnosti kriminologického a trestnoprávneho riešenia domáceho násilia“  vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom „Trestnoprávne možnosti riešenia domáceho násilia“Konferencia sa bude konať  dňa 25. apríla 2019  v priestoroch Fakulty práva PEVŠ, Tomášikova ul. 20, 821 02 Bratislava. Viac informácií o konferencii nájdete tu.

<<< Späť