Aktuality

15. výročie založenia školy

V mene pána rektora Dr.h.c. prof. Ing. Juraja Sterna, PhD si Vás dovoľujeme pozvať na oslavu 15.výročia založenia Paneurópskej vysokej školy spojenú s otvorením akademického roka 2019/2020 dňa 26.9.2019 o 10:30 hod. v Aule Maxima na Tomášikovej 20 v Bratislave. V rámci programu sa môžete tešiť  aj na vystúpenie Petra Lipu.

<<< Späť