Systém kvality – správy

Systém kvality – správy

Správa o vnútornom systéme kvality

Vnútorná hodnotiaca správa o implementácií vnútorného systému zabezpečenia kvality na PEVŠ

Vnútorná hodnotiaca správa o implementácií vnútorného systému zabezpečenia kvality na PEVŠ AJ

Správe vnútorného systému kvality za akademický rok 2021/2022

Správa vnútorného systému kvality za akademický rok 2021/2022 (AJ)

Správe vnútorného systému kvality za akademický rok 2022/2023

Správa vnútorného systému kvality za akademický rok 2022/2023 (AJ)

 

Čiastkové správy k vnútornému systému kvality 

Dotazník kvalita študenti 2022

Dotazník kvalita študenti 2023

Dotazník absolventi PEVŠ

Dotazník absolventi PEVŠ 2023

Dotazník CŽV

Dotazník kvalita – zamestnanci a študenti PEVŠ

Dotazník kvalita – zamestnanci a študenti PEVŠ 2023

Dotazník zamestnanci PEVŠ

Dotazník zamestnanci PEVŠ 2023

Finančné prostriedky na výskumné projekty za roky 2016 až 2021

Publikačná činnosť vysokej školy za roky 2016 až 2021

Indikátor – oblasť B vzdelávanie

Indikátor – oblasť C veda a výskum a Phd.

 

Prieskum SAAVS

Výsledky PEVŠ je možné nájsť v interaktívnej aplikácií  Akademická štvrťhodinka.

 

Fakulta informatiky

Opisy študijných programov:

VUPCH:

VTC:

 

Fakulta práva

Opisy študijných programov:

HIK

VUPCH:

VTC:

 

 

Fakulta ekonómie a podnikania

Opisy študijných programov:

 

VUPCH:

VTC: 

 

Fakulta psychológie

Opisy študijných programov:

VUPCH:

VTC: 

Fakulta Masmédií

Opisy študijných programov:

HIK

 

VUPCH:

VTC: