Služby

Prenájom priestorov

Obe naše budovy disponujú žiadaným technickým zabezpečením (zabudovaný tlmočnícky systém, projekcia, ozvučenie, atď.) a kapacitou, ktorá je vhodná na organizáciu konferencií, kurzov, či iných spoločenských a profesijných stretnutí. Radi vám tieto reprezentatívne priestory ponúkneme na prenájom.

Pozrite si našu konkrétnu ponuku aj s fotografiou a podrobným opisom technických a kapacitných možností. Cenník nájdete uvedený na pätke stránky.

Kontakt:

Správa budov

Tel: +421 911 708 060

E-mail: spravca@paneurouni.com

Auly

Objekt Tomášikova

Maxima 1.14

Tlmočnícky systém komplet zabudovaný, projekcia, ozvučenie, 200 miest na sedenie, klimatiozvané priestory, bezbariérový prístup

Maxima 1.14

Magnum 1.16

Tlmočnícky systém komplet zabudovaný, projekcia, ozvučenie, 200 miest na sedenie, klimatizované priestory, bezbariérový prístup

Magnum 1.16

Odeon 2.01

Tlmočnícky systém komplet zabudovaný, projekcia, ozvučenie, 100 miest na sedenie, klimatiozvané priestory

Odeon 2.01

Atrium

Tlmočnícky systém komplet zabudovaný, projekcia, ozvučenie, 100 miest na sedenie, klimatizované priestory, bezbariérový prístup

Atrium

Minor

Tlmočnícky systém komplet zabudovaný, projekcia, ozvučenie, 100 miest na sedenie, klimatizované priestory, bezbariérový prístup

Minor

Objekt Tematínska

Veľká aula

Tlmočnícky systém komplet zabudovaný, projekcia, ozvučenie, 202 miest na sedenie

Veľká aula

Malá aula

Tlmočnícky systém komplet zabudovaný, projekcia, ozvučenie, 160 miest na sedenie

Malá aula

 

Posluchárne

Objekt Tomášikova

Seminárka, 60 miest

Tlmočnícky systém, projekcia, ozvučenie, 60 miest na sedenie, klimatizované priestory, bezbariérový prístup

Seminárka 60
Seminárka 60

Seminárka, 30 miest

Tlmočnícky systém prenosný, projekcia, 30 miest na sedenie, bezbariérový pristup

Seminárka 30

Objekt Tematínska

Poslucháreň, 72 miest

Tlmočnícky systém prenosný, projekcia, ozvučenie, 72 miest na sedenie

Poslucháreň, 72 miest

Poslucháreň, 72 miest

Poslucháreň, 72 miest

Poslucháreň, 72 miest

Učebne, 30 miest

Tlmočnícky systém prenosný, projekcia, 30 miest na sedenie

Poslucháreň, 72 miest

 

Ceník

Tomášikova 20 (ceny v EUR)

Miestnosť Miest (sedenie) Deň Týždeň
Maxima 1.14 200 750 3 000
Magnum 1.16 200 550 2 000
Odeon 2.01 100 350 1 350
Atrium 100 350 1 350
Minor 100 350 1 350
Seminárka, 60 miest 60 300 1 000
Seminárka, 30 miest 30 150 500

Objekt Tematínska 10 (ceny v EUR)

Miestnosť Miest (sedenie) Deň Týždeň
Veľká aula 240 500 1 850
Malá aula 140 350 1 200
Poslucháreň, 72 miest 72 150 500
Učebne, 30 miest 30 100 400

Ostatné

Prenájom Deň
Prenosný dataprojektor 100
Notebook 100
Záznam z prednášky 170
Komplet tlmočnícky systém – staničky, kabínka 270
Môžeme dohodnúť aj tlmočníka. Flipchart je v cene.

PEVŠ n.o. si vyhradzuje právo na zmenu cenníka v závislosti od požiadaviek jednotlivých klientov. Všetky ceny sú v EUR.