Služby

Prenájom priestorov

Obe naše budovy disponujú žiadaným technickým zabezpečením (projekcia, ozvučenie, atď.) a kapacitou, ktorá je vhodná na organizáciu konferencií, kurzov, či iných spoločenských a profesijných stretnutí. Radi vám tieto reprezentatívne priestory ponúkneme na prenájom.

Pozrite si našu konkrétnu ponuku aj s fotografiou a podrobným opisom technických a kapacitných možností. Cenník nájdete uvedený na pätke stránky.

Kontakt:

Správa budov

Tel: +421 911 708 060

E-mail: spravca@paneurouni.com

Auly

Objekt Tomášikova

Maxima 1.14

Projekcia, ozvučenie, 200 miest na sedenie, klimatiozvané priestory, bezbariérový prístup

, Prenájom priestorov

Magnum 1.16

Projekcia, ozvučenie, 200 miest na sedenie, klimatizované priestory, bezbariérový prístup

, Prenájom priestorov

Odeon 2.01

Projekcia, ozvučenie, 100 miest na sedenie, klimatiozvané priestory

, Prenájom priestorov

Atrium

Projekcia, ozvučenie, 100 miest na sedenie, klimatizované priestory, bezbariérový prístup

, Prenájom priestorov

Minor

Projekcia, projekcia, ozvučenie, 100 miest na sedenie, klimatizované priestory, bezbariérový prístup

, Prenájom priestorov

Objekt Tematínska

Veľká aula

Projekcia, ozvučenie, 202 miest na sedenie

, Prenájom priestorov

Malá aula

Projekcia, ozvučenie, 160 miest na sedenie

, Prenájom priestorov

 

Posluchárne

Objekt Tomášikova

Seminárka, 60 miest

Projekcia, ozvučenie, 60 miest na sedenie, klimatizované priestory, bezbariérový prístup

, Prenájom priestorov
, Prenájom priestorov

Seminárka, 30 miest

Projekcia, 30 miest na sedenie, bezbariérový pristup

, Prenájom priestorov

Objekt Tematínska

Poslucháreň, 72 miest

Projekcia, ozvučenie, 72 miest na sedenie

, Prenájom priestorov

, Prenájom priestorov

, Prenájom priestorov

, Prenájom priestorov

Učebne, 30 miest

Projekcia, 30 miest na sedenie

, Prenájom priestorov

 

Ceník

Tomášikova 20 (ceny v EUR)

Miestnosť Miest (sedenie) Deň Týždeň
Maxima 1.14 200 750 3 000
Magnum 1.16 200 550 2 000
Odeon 2.01 100 350 1 350
Atrium 100 350 1 350
Minor 100 350 1 350
Seminárka, 60 miest 60 300 1 000
Seminárka, 30 miest 30 150 500

Objekt Tematínska 10 (ceny v EUR)

Miestnosť Miest (sedenie) Deň Týždeň
Veľká aula 202 500 1 850
Malá aula 140 350 1 200
Poslucháreň, 72 miest 72 150 500
Učebne, 30 miest 30 100 400

Ostatné

Prenájom Deň
Prenosný dataprojektor 100
Notebook 100
Záznam z prednášky 170

PEVŠ n.o. si vyhradzuje právo na zmenu cenníka v závislosti od požiadaviek jednotlivých klientov. Všetky ceny sú v EUR.