Organizačná štruktura

Akademický senát

Predseda

JUDr. Andrej Karpat, PhD. (Fakulta práva)

 

Podpredseda – za zamestnaneckú časť

IngIvan Brezina, PhD. (Fakulta ekonómie a podnikania)

 

Podpredsedníčka – za študentskú časť

 

Členovia – zamestnanecká časť

Ing. Július Hlaváč, PhD.   (Fakulta informatiky)

doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr. (Fakulta masmédií)

RNDr. Ján Lacko, PhD.  (Fakulta informatiky)

doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. (Fakulta ekonómie a podnikania)

doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.  (Fakulta psychológie)

doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.  (Fakulta masmédií)

doc. JUDr. Marcela Tittlová, PhD.  (Fakulta práva)

Mgr. Lukáš Zajac, PhD., MSc (Fakulta psychológie)

 

Členovia – študentská časť

Oliver Bori (Fakulta práva)

Simona Magnusová (Fakulta ekonómie a podnikania)

Juraj Ukropec (Fakulta informatiky)

Michal Lukačovič (Fakulta masmédií)

Mgr. Veronika Chlebcová (Fakulta psychológie)