Organizačná štruktura

Akademický senát

Predseda – za zamestnaneckú časť

JUDr. Andrej Karpat, PhD. (Fakulta práva)

 

Podpredsedkyňa – za zamestnaneckú časť

doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.  (Fakulta ekonómie a podnikania)

 

Podpredsedkyňa – za študentskú časť

Bc. Simona Magnusová (Fakulta ekonómie a podnikania)

 

Členovia – zamestnanecká časť

doc. JUDr. Marcela Tittlová, PhD.  (Fakulta práva)

doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. (Fakulta ekonómie a podnikania)

doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr. (Fakulta masmédií)

doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.  (Fakulta masmédií)

Ing. Július Hlaváč, PhD.   (Fakulta informatiky)

RNDr. Ján Lacko, PhD.  (Fakulta informatiky)

Mgr. Lukáš Zajac, PhD., MSc (Fakulta psychológie)

Mgr. Erik Radnóti, PhD. (Fakulta psychológie)

 

Členovia – študentská časť

Bc. Oliver Bori (Fakulta práva)

Juraj Ukropec (Fakulta informatiky)

Michal Lukačovič (Fakulta masmédií)

Mgr. Veronika Chlebcová (Fakulta psychológie)