Rada kvality

Rada kvality

Zloženie Rady pre hodnotenie vnútorného systému kvality

 

Za oblasť vzdelávania:

prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. – Právo a Medzinárodní vzťahy

Ing. Elena Kohútiková, PhD. – Ekonómia a manažment

doc. Mgr. Krzysztof Gajdka, Ph.D., MBA – Mediálne a komunikačné štúdia

doc. Mgr. Ladislav Timuľák, PhD. – Psychológia

RNDr. Silvester Czanner, PhD. – Informatika

 

Za externé prostredie:

RNDr. Anton Zajac

Peter Bárdy

JUDr. Ivan Barančík, Ph.D.

 

Za študentov

Michal Drobný

 

Za absolventov

Mgr. Martin Kridla, LL.M.

 

Časový plán zasadnutí – Stiahnuť

 

Zasadnutia Rady kvality

23.6.2022 – Zápisnica z rokovania – Stiahnuť 

24.8.2022 -Zápisnica z rokovania – Stiahnuť

27.9.2022 – Zápis z rokovania – Stiahnuť

08.12.2022- Zápis z rokovania – Stiahnuť

13.12.2023 – Zápis z rokovania – Stiahnuť