O nás

Partneri pre vzdelávanie a prax

Prax je jednou z našich priorít. Aj preto sme sa spojili so silnými partnermi, ktorí našim študentom uľahčia vstup do kariérneho života.

Vďaka spolupráci so spoločnosťami z rôznych oblastí poskytujeme našim študentom prednášky s odborníkmi, zaujímavé exkurzie, ale aj pracovné stáže. Zapájanie našich partnerov do vyučovacieho procesu považujeme za jeden z hlavných kľúčov k úspechu našich absolventov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERI2 je parnerom vo vzdelávaní FEP PEVŠ