Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia

Zloženie disciplinárnej komisie

 

Pedagógovia:

 

doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD., prorektorka pre vzdelávaciu činnosť, predseda komisie

doc. JUDr. Andrej Karpat, PhD., člen komisie

 

Študenti:

 

Petra Lacíková, člen komisie

Andrej Jurica, člen komisie