Organizačná štruktura

Správna rada a riaditeľ

Najvyšším riadiacim a rozhodujúcim orgánom Paneurópskej vysokej školy je Správna rada PEVŠ.

Štatutárnymi orgánmi PEVŠ sú predseda Správnej rady a riaditeľ Paneurópska vysoká škola, n. o.

Orgánmi akademickej samosprávy PEVŠ sú: Akademický senát PEVŠ, rektor PEVŠ, Vedecká rada PEVŠ a Disciplinárna komisia PEVŠ.

 

Správná rada

Ing. Miroslav Kurka
(predseda)

Ing. Vladimír Kurka

prof. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.

 

Riaditeľ

RNDr. Michal Mutňanský