Akademická poradňa

Akademická poradňa

Poradenstvo pre študentov a študentky

AKADEMICKÁ PORADŇA PEVŠ ponúka psychologické poradenstvo a podporu všetkým študentom a študentkám PEVŠ, ktorí/ktoré prežívajú psychickú záťaž v súvislosti so štúdiom alebo náročnou životnou situáciou.

Poradenstvo prebieha tvárou v tvár, online alebo ako emailová komunikácia.

Osloviť môžete ľubovoľného poradcu/ľubovoľnú poradkyňu prostredníctvom školskej emailovej adresy. Ak máte záujem o osobné alebo online stretnutie, s poradcom/poradkyňou si dohodnete dátum, čas a miesto stretnutia na Fakulte psychológie PEVŠ, prípadne platformu online stretnutia, ktorou štandardne býva MS Teams.

 

Pre viac informácií o poradcoch kliknite sem.

 

Chcete sa dozvedieť čo je všímavosť (mindfulness), ako ju aplikovať do bežného života, ako vedome pracovať s negatívnymi myšlienkami a emóciami,, ako si poradiť so strachom, úzkosťou, frustráciou, hnevom či stresom, ako zlepšiť odolnosť voči záťažovým situáciám?

Ak áno, pre viac informácií kontaktujte Mgr. Silviu Majerčákovú Albertovú, PhD., M.A., na silvia.albertova@paneurouni.com

 

Pre viac informácií kliknite sem.

 

Encounterové skupiny

Viacero z vás už má skúsenosť s fungovaním encounterových skupín, ktoré sú známe aj ako skupiny stretnutí. Encounterová skupina je založená na slobode a neštrukturovanosti. Ľudia sa stretnú s inými ľuďmi a rozhodnú o tom, ako budú zdieľať svoj čas a skúsenosti, aké obsahy sú pre nich dôležité, ako často sa zapoja, čo je pre nich v tomto okamihu užitočné a pod. Budú prebiehať aj tento semester.

Ak nič nenaruší moje plány, stretneme sa v nasledovných termínoch:

Encounter 7:  20.04.2023 17:00-19:00

Encounter 8:  04.05.2023 17:00-19:00

 

Pravdepodobne sa stretneme v zasadačke 4 na 2. poschodí Fakulty psychológie. Pred každým stretnutím vám napíšem email s informáciami. V prípade zmeny času alebo miesta vás budem včas informovať.

 

Ak si chcete vyskúšať alebo znovu zažiť atmosféru v encounterovej skupine, napíšte mi na adresu michal.ceresnik@paneurouni.com. Môžete sa zúčastniť aj viacerých stretnutí – pokiaľ bude voľná kapacita.

 

Počet zúčastnených je obmedzený na 15.

Teším sa na stretnutie s vami.

 

, Akademická poradňa

Študentská podporná skupina SPOLU

V tomto semestri premiérovo otvárame študentskú podpornú skupinu SPOLU.

SPOLU je akronym pre názov “Skupina Podpory – Otvorenosť, Láskavosť, Učenie.

 

Veríme tomu, že SPOLU sa ľahšie učí a ľahšie vieme prísť na riešenie problémov, ktoré sa zdajú byť náročné.

Ak by ste potrebovali viac podpory, ako je možné poskytnúť na vyučovacích hodinách, využite možnosť zúčastniť sa skupiny SPOLU. Je jedno, aký je váš problém, otázka, výzva. Všetko zoberte so sebou a príďte k nám.

 

Stretneme sa 06.03., 27.03, 03.04, 24.04, vždy od 17:00 do 19:00.

Facilitátorský tím tvoria:

prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.

doc. PhDr. Michal Čerešník, PhD.

Mgr. Erik Radnóti, PhD.

 

Svoju účasť potvrďte na email michal.ceresnik@paneurouni.com

Môžete sa zúčastniť jedného alebo aj všetkých stretnutí. Kapacita nie je limitovaná.

Miestnosť vyberieme podľa toho, koľko sa Vás prihlási. Budeme vás o nej informovať v emaile, ktoré vám zašleme pred každým stretnutím.

 

SPOLU to zvládneme.

Tešíme sa na vašu účasť.

Informácie sú dostupné aj na stránke: https://www.facebook.com/akademickaporadna