Aktuality

Prorektor PEVŠ Ľ. Hajduk rokoval so štátnym tajomníkom MZVEZ SR  F. Ružičkom o možnostiach prevencie na zamedzenie šírenia fenoménu radikalizmu a extrémizmu

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky František Ružička a prorektor Paneurópskej vysokej školy v Bratislave Ľudovít Hajduk, vychádzajúc z odporúčania Stálej delegácie poslancov Národnej rady SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy, rokovali na pôde MZVa EZ o možnosti spolupráce na preventívnych opatreniach pred šírením radikalizmu a extrémizmu s cieľom zvýšiť povedomie o európskych inštitúciách. Zhodli sa na tom, že ak má byť prevencia v tejto oblasti efektívna, musí sa začať vykonávať zavčasu a jednoznačne  vo výchovno-vzdelávacom procese.

„Zhodli sme sa v tom, že s prevenciou radikalizmu a extrémizmu, sledujúc aj cieľ zvýšenia povedomia o európskych inštitúciách, treba začať už u žiakov a učiteľov v základných školách a stredných školách. Nesmieme však zabudnúť ani na vzdelávanie študentov vysokých škôl. Či už budú pôsobiť ako pedagógovia alebo nie. Do vysokoškolských vzdelávacích programov právnických fakúlt treba vo väčšej miere začleniť témy týkajúce sa európskeho práva, medzinárodných vzťahov a diplomacie tak, ako to pripravujeme aj na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy, “ uviedol po skončení rokovania prorektor PEVŠ Ľudovít Hajduk.

Štátny tajomník MZVEZ SR F. Ružička a prorektor PEVŠ Ľ. Hajduk sa zhodli na tom, že aj keď štatistiky vykazujú v prieskumoch podporu extrémizmu u 10 až 20 percent obyvateľov v krajinách EÚ, čo zdanlivo nevyzerá hrozivo, pri súčasnej politickej roztrieštenosti na politickej scéne sa  toto číslo môže výrazne zväčšiť.

„Aj keď situácia v oblasti radikalizmu a extrémizmu v Slovenskej republike je relatívne stabilná, je potrebné, aby sme boli predvídaví. Považujeme za dôležité, aby sa mladí ľudia oboznámili nielen s tým, čo extrémizmus a radikalizmus predstavuje, ale aj s jeho dôsledkami pre jednotlivcov i spoločnosť. Som presvedčený, že pri tom je nevyhnutné sledovať aj cieľ zvýšenia povedomia o európskych inštitúciách a reálnom fungovaní  európskej spolupráce ,“ uzavrel prorektor Hajduk.

<<< Späť