OZNAM O KONANÍ DIZERTAČNÝCH SKÚŠOK

OZNAM O KONANÍ DIZERTAČNÝCH SKÚŠOK

Dňa 24.06. 2019 sa uskutočnia na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy dizertačné skúšky v študijnom programe Masmediálne štúdiá, v študijnom odbore 3.2.3. Masmediálne štúdiá.

 24.06. 2019 o 9,00 – Mgr. Michaela Škorupová

<<< Späť