Fakulta ekonómie a podnikania

Úradné oznamy

19.10.2021

Oznam o konaní dizertačných skúšok 

Dňa 09.11. 2021 sa uskutočnia na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ dizertačné skúšky v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom ...
01.06.2020

Časový harmonogram akademického roka 2020/2021

Na stiahnutie: Časový harmonogram akademického roka 2020/2021
19.02.2020

Tézy na štátne skúšky bakalárskeho štúdia 2019/2020

Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy Program: Ekonomika a manažment podnikania Odbor: Ekonómia a manažment Stupeň štúdia: prvý Tézy na štátne skúšky bakalárskeho štúdia 2019/2021
30.01.2020

Štatistika – riešené príklady pre prax

04.07.2019

Harmonogram zápisov pre akademický rok 2019/2020

Harmonogram zápisov pre 1. ročník bakalárskeho a 1. ročník inžinierskeho stupňa štúdia Harmonogram zápisov pre vyššie ročníky bakalárskeho a inžinierskeho ...
01.06.2019

Časový harmonogram akademického roka 2019/2020

  Na stiahnutie: ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020    
11.03.2019

Tézy na štátne záverečné skúšky 2018/2019 pre bakalársky stupeň štúdia

Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy Program: Ekonomika a manažment podnikania Odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku Stupeň štúdia: prvý Tézy na štátne skúšky bakalárskeho štúdia ...
09.07.2018

Termíny zápisov do ak. roka 2018/2019 na FEP

Zápisy do akademického ročníka 2018/2019 na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ sa budú konať nasledovne: ročník (Bc. a Ing.): Inžinierske stupeň ...