Fakulta ekonómie a podnikania

Úradné oznamy

Oznámenie o konaní dizertačných skúšok 27. 04. 2023 Dňa 24.5.2023 sa uskutočnia na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ tri dizertačné skúšky v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore Ekonómia…
Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky 09. 03. 2023 Dňa 16.3.2023 sa uskutoční na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ dizertačná skúška v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore Ekonómia a…
Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky 07. 10. 2022 Dňa 10.10.2022 sa uskutoční na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ dizertačná skúška v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore Ekonómia a…
Harmonogram zápisov pre akademický rok 2022/2023 21. 07. 2022 Zápisy do 1. ročníkov 2022/2023 Zápisy do vyšších ročníkov 2022/2023
Oznam o konaní obhajoby dizertačnej práce 17. 06. 2022 Dňa 28.06. 2022 o 11:00 hod.  sa uskutoční na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ obhajoba dizertačnej práce v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom…
Oznam o konaní dizertačnej skúšky   20. 05. 2022 Dňa 08.06. 2022 sa uskutoční na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ dizertačná skúška v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore Ekonómia a manažment. 08.06.…