Fakulta ekonómie a podnikania

Úradné oznamy

Oznam o konaní dizertačnej skúšky   20. 05. 2022 Dňa 08.06. 2022 sa uskutoční na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ dizertačná skúška v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore Ekonómia a manažment. 08.06.…
Oznam o konaní zasadnutia Akademickej obce Fakulty ekonómie a podnikania a voľba dekana 2022 21. 04. 2022 Dňa 2.5.2022 (pondelok) sa o 11:00 vo Veľkej aule na Tematínskej ulici uskutoční zasadnutie Akademickej obce Fakulty ekonómie a podnikania. Predmetom zasadnutia Akademickej obce Fakulty…
Oznam o konaní dizertačných skúšok  19. 10. 2021 Dňa 09.11. 2021 sa uskutočnia na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ dizertačné skúšky v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore Ekonómia a manažment. 11.…
Harmonogram zápisov pre akademický rok 2021/2022 16. 07. 2021 Zápisy do 1. ročníkov 2021/2022 Zápisy do vyšších ročníkov 2021/2022
Oznam o konaní obhajoby dizertačnej práce 21. 06. 2021 Dňa 29. 06. 2021 o 10:30 hod.  sa uskutoční na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ obhajoba dizertačnej práce v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v…
Oznam o konaní obhajoby dizertačnej práce 10. 06. 2021 Dňa 29. 06. 2021 o 9:00 hod. sa uskutoční na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ obhajoba dizertačnej práce v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného…
Časový harmonogram akademického roka 2021/2022 01. 06. 2021 Na stiahnutie: Časový harmonogram akademického roka 2021/2022 Fakulta ekonómie a podnikania
Oznam o konaní obhajoby dizertačnej práce 30. 03. 2021 Dňa 29. 04. 2021 o 9:00 hod.  sa uskutoční na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ obhajoba dizertačnej práce v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom…