Fakulta ekonómie a podnikania

Harmonogram akademického roka

II. STUPEŇ ŠTÚDIA – INŽINIERSKE ŠTÚDIUM – FAKULTA EKONÓMIE          

Zimný semester  2021/2022 Obdobie
Zápis študentov 6.9.2021 – 17.9.2021
Výučba 20.9.2021 – 10.12.2021
Konzultácie, externé štúdium (1. a 2. ročník) 25.9.2021 – 11.12.2021
Konzultácie, externé štúdium (3. ročník) 25.9.2021 – 27.11.2021
Vianočné prázdniny 20.12.2021 -31.12.2021
Skúškové obdobie 6.12.2021 – 29.1.2022
Skúškové obdobie (3. ročník externé) 22.11.2021 – 8.1.2022
Termín odovzdania diplomovej práce do UIS (3. ročník externé) 12.12.2021
Štátne skúšky 24.1.2022 – 28.1.2022
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas zimného semestra  01.11.2021 (pondelok)

17.11.2021 (streda)

 

Letný semester  2021/2022 Obdobie
Výučba 1. ročník, denné štúdium  31.1.2022 – 22.4.2022
Výučba 2. ročník, denné štúdium  31.1.2022 – 8.4.2022
Konzultácie, externé štúdium  5.2.2022 – 23.4.2022
Termín pre odovzdanie diplomovej práce do UIS 21.4.2022
Skúškové obdobie 18.4.2022 – 30.6.2022
Skúškové obdobie (2. ročník  denné štúdium) 4.4.2022 – 6.5.2022
Termín splnenia podmienok Ing. štúdia 7.5.2022
Štátne skúšky 23.5.2022 – 27.5.2022
Promócie 4.7.2022 – 8.7.2022
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas letného semestra 6.01.2022 (štvrtok)

15.04.2022 (piatok)

18.04.2022 (pondelok)

Prázdniny 01.07.2022 – 31.08.2022
Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob diplomových prác   22.8.2022 – 26.8.2022

 

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2021/2022

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018