Fakulta ekonómie a podnikania

Harmonogram akademického roka

II. STUPEŇ ŠTÚDIA – INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

Zimný semester  2018/2019 Obdobie
Zápis študentov 10.9.2018 – 21.9.2018
Výučba, denné štúdium 24.9.2018 – 14.12.2018
Konzultácie, externé štúdium (1. a 2. ročník) 29.9.2018 – 15.12.2018
Konzultácie, externé štúdium (3. ročník) 29.9.2018 – 1.12.2018
Vianočné prázdniny 20.12.2018 – 31.12.2018
Skúškové obdobie 10.12.2018 – 2.2.2019
Skúškové obdobie, externé štúdium (3. ročník) 26.11.2018 – 5.1.2019
Termín pre odovzdanie diplomovej práce, ext. 7.12.2018
Štátne skúšky, externé štúdium 15.1.2019 – 16.1.2019 riadny termín

30.1.2019 – 31.1.2019 opravný termín

Štátne sviatky a dni pracovného voľna                 počas zimného semestra  01.11.2018 (štvrtok), 17.11.2018 (sobota)

 

Letný semester  2018/2019 Obdobie
Výučba 1. ročník, denné štúdium 4.2.2019 – 26.4.2019
Výučba 2. ročník, denné štúdium 4.2.2019 – 12.4.2109
Konzultácie, externé štúdium 9.2.2019 – 27.4.2019
Termín pre odovzdanie diplomovej práce 14.4.2019
Skúškové obdobie 1. ročník 22.4.2019 – 30.6.2019
Skúškové obdobie 2. ročník 8.4.2019 – 4.5.2019
Termín splnenia podmienok Ing. štúdia 6.5.2019
Štátne skúšky 20.5.2019 – 24.5.2019
Promócie 15.2.2019

24.6.2019 – 25.6.2019

Štátne sviatky a dni pracovného voľna                 počas letného semestra 01.01.2019 (utorok),    19.04.2019 (piatok), 22.04.2019 (pondelok) 01.05.2019 (streda),  08.05.2019 (streda)
Prázdniny 01.07.2019 – 31.08.2019
Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob diplomových prác 26.8.2019 – 30.8.2019

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018