Fakulta ekonómie a podnikania

Harmonogram akademického roka

II. STUPEŇ ŠTÚDIA – INŽINIERSKE ŠTÚDIUM – FAKULTA EKONÓMIE          

Zimný semester  2019/2020 Obdobie
Zápis študentov 9.9.2019 – 20.9.2019
Výučba 23.9.2019 – 13.12.2019
Konzultácie, externé štúdium (1. a 2. ročník) 28.9.2019 – 14.12.2019
Konzultácie, externé štúdium (3. ročník) 28.9.2019 – 30.11.2019
Vianočné prázdniny 19.12.2019 -31.12.2019
Skúškové obdobie 9.12.2019 – 1.2.2020
Skúškové obdobie (3. ročník externé) 25.11.2019 – 4.1.2020
Termín odovzdania diplomovej práce do UIS (3. ročník externé) 8.12.2019
Štátne skúšky 14.1.2020 – 15.1.2020 riadny termín

29.1.2020 – 30.1.2020 opravný termín

Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas zimného semestra  01.11.2019 (piatok)

 

Letný semester  2018/2019 Obdobie
Výučba 1. ročník, denné štúdium  3.2.2020 – 24.4.2020
Výučba 2. ročník, denné štúdium  3.2.2020 – 10.4.2020
Konzultácie, externé štúdium  8.2.2020 – 25.4.2020
Termín pre odovzdanie diplomovej práce do UIS 12.4.2020
Skúškové obdobie 20.4.2020 – 30.6.2020
Skúškové obdobie (2. ročník  denné štúdium) 6.4.2020 – 2.5.2020
Termín splnenia podmienok Ing. štúdia 4.5.2020
Štátne skúšky 18.5.2020 – 22.5.2020
Promócie 14.2.2020

24.6.2020 – 26.6.2020

Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas letného semestra 01.01.2020 (streda), 06.01.2020 (pondelok)  10.04.2020 (piatok), 13.04.2020 (pondelok) 01.05.2020 (piatok),  08.05.2020 (piatok)
Prázdniny 01.07.2020 – 31.08.2020
Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob diplomových prác   24.8.2020 – 28.8.2020

 

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018