Fakulta ekonómie a podnikania

Harmonogram akademického roka

II. STUPEŇ ŠTÚDIA – INŽINIERSKE ŠTÚDIUM – FAKULTA EKONÓMIE          

Zimný semester  2023/2024 Obdobie
Zápis študentov 4.9.2023 – 14.9.2023
Výučba 25.9.2023 – 17.12.2023
Konzultácie, externé štúdium (1. a 2. ročník) 30.9.2023 – 16.12.2023
Konzultácie, externé štúdium (3. ročník) 30.9.2023 – 2.12.2023
Vianočné prázdniny 20.12.2023 -1.1.2024
Skúškové obdobie 11.12.2023 – 3.2.2024
Skúškové obdobie (3. ročník externé) 27.11.2023 – 13.1.2024

Termín odovzdania diplomovej práce do UIS (3. ročník externé)

Termín splnenia podmienok na štátne skúšky (3. ročník externé)

6.12.2023

 

14.1.2024

 

Štátne skúšky 29.1.2024 – 31.1.2024
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas zimného semestra

 

 

Promócie Ing. ( externé)

 01.11.2022 (streda)

17.11.2022 (piatok)

24.122023 (pondelok)

25.12.2023 (utorok)

 

16.02.2024

 

 

Letný semester  2023/2024 Obdobie
Výučba 1. ročník, denné štúdium 5.02.2024 – 26.4.2024
Výučba 2. ročník, denné štúdium 5.2.2024 – 12.2.2024
Konzultácie, externé štúdium 10.2.2024 – 27.4.2024
Termín pre odovzdanie diplomovej práce do UIS 24.4.2024
Skúškové obdobie 29.4.2024 – 30.6.2024
Skúškové obdobie (2. ročník  denné štúdium)

Skúškové obdobie (1. a 2.  ročník  externé štúdium)

15.4.2024 – 10.5.2024

 

29.4.2024 – 30.6.2024

 

Termín splnenia podmienok Ing. štúdia 12.5.2024
Štátne skúšky – denné – riadny termín

Štátne skúšky – externé – opravný termín

27.5.2024 – 31.5.2024

27.5.2024 – 31.5.2024

Promócie 2.7.2024
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas letného semestra 29.3.2024 (piatok)

1.4.2024 (pondelok)

1.5.2024 (streda)

8.5.2024 (streda)

29.8.2024 (štvrtok)

Prázdniny 1.7.2024 – 31.8.2024
Termín odovzdania záverečnej práce do UIS

Termín splnenia podmienok na štátne záverečné skúšky – Ing. – denné a externé štúdium

Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob diplomových prác

  26.6.2024

 

28.7.2024

 

19.8.2024 – 23.8.2024

 

 

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2023/2024

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2022/2023

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2021/2022

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018