Fakulta ekonómie a podnikania

Harmonogram akademického roka

II. STUPEŇ ŠTÚDIA – INŽINIERSKE ŠTÚDIUM – FAKULTA EKONÓMIE          

Zimný semester  2022/2023 Obdobie
Zápis študentov 5.9.2022 – 14.9.2022
Výučba 26.9.2022 – 16.12.2022
Konzultácie, externé štúdium (1. a 2. ročník) 1.10.2022 – 17.12.2022
Konzultácie, externé štúdium (3. ročník) 1.10.2022 – 3.12.2022
Vianočné prázdniny 21.12.2022 -31.12.2022
Skúškové obdobie 12.12.2022 – 4.2.2023
Skúškové obdobie (3. ročník externé) 3.12.2022 – 14.1.2023

Termín odovzdania diplomovej práce do UIS (3. ročník externé)

Termín splnenia podmienok na štátne skúšky (3. ročník externé)

8.12.2022

 

15.1.2023

 

Štátne skúšky 30.1.2023 – 31.1.2023
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas zimného semestra

 

Promócie Ing. ( externé)

 01.11.2022 (utorok)

17.11.2022 (štvrtok)

 

17.02.2023

 

 

Letný semester  2022/2023 Obdobie
Výučba 1. ročník, denné štúdium 20.02.2023 – 12.05.2023
Výučba 2. ročník, denné štúdium 20.02.2023 – 28.04.2023
Konzultácie, externé štúdium 25.02.2023 – 13.05.2023
Termín pre odovzdanie diplomovej práce do UIS 27.4.2022
Skúškové obdobie 15.05.2023 – 14.07.2023
Skúškové obdobie (2. ročník  denné štúdium)

Skúškové obdobie (1. a 2.  ročník  externé štúdium)

24.04.2023 – 03.06.2023

 

15.05.2023 – 14.07.2023

 

Termín splnenia podmienok Ing. štúdia 28.05.2023
Štátne skúšky – denné – riadny termín

Štátne skúšky – externé – opravný termín

12.06.2023 – 14.06.2023

12.06.2023 – 14.06.2023

Promócie 10.07.2023
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas letného semestra 6.01.2023 (piatok)

7.04.2023 (piatok)

10.04.2023 (pondelok)

01.05.2023 (pondelok)

08.05.2023 (pondelok)

Prázdniny 15.07.2023 – 31.08.2023
Termín odovzdania záverečnej práce do UIS

Termín splnenia podmienok na štátne záverečné skúšky – Ing. – denné a externé štúdium

Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob diplomových prác

  2.7.2023

 

30.7.2023

 

21.8.2023 – 25.8.2023

 

 

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2022/2023

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2021/2022

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018