Fakulta ekonómie a podnikania

Úradné oznamy

Oznámenie o konaní obhajoby dizertačnej práce 06. 09. 2023 Dňa 21. 9. 2023 sa uskutoční na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ obhajoba dizertačnej práce v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom…
Oznam o zrušení obhajoby dizertačnej práce 14. 08. 2023 Obhajoba dizertačnej práce Ing. Mgr. Mariána Díreša na Fakulte ekonómie a podnikania v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore Ekonómia a manažment plánovaná na deň 23.…
Oznámenie o konaní obhajob dizertačných prác 31. 07. 2023 Dňa 23.8.2023 sa uskutočnia na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ obhajoby dizertačných prác v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore Ekonómia…
Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky 31. 07. 2023 Dňa 22.8.2023 o 10.00 hod. sa uskutoční na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ dizertačná skúška v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom…
Oznámenie o konaní dizertačných skúšok 27. 04. 2023 Dňa 24.5.2023 sa uskutočnia na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ tri dizertačné skúšky v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore Ekonómia…
Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky 09. 03. 2023 Dňa 16.3.2023 sa uskutoční na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ dizertačná skúška v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore Ekonómia a…
Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky 07. 10. 2022 Dňa 10.10.2022 sa uskutoční na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ dizertačná skúška v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore Ekonómia a…