Fakulta ekonómie a podnikania

Vedenie fakulty

Dekan – Fakulta ekonómie a podnikania

DUDÁŠ_FEP_dekan

doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.

Prodekan pre vzdelávanie a pre styk s verejnosťou

Ing. Ivan Brezina, PhD.

Prodekan pre vedeckú činnosť a zahraničné vzťahy

doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD., poverený funkciou od 1.10.2022

Tajomníčka

Ing. Stanislava Veselovská, PhD.