Fakulta ekonómie a podnikania

Vedecká rada

Interní členovia vedeckej rady fakulty ekonómie a podnikania

1. Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.

2. prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.

3. prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

4. prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA.

5. doc. PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD.

6. doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.

7. prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.

8. doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.

9. doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.

10. Ing. Ivan Brezina, PhD.

11. doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.

 

Externí členovia

1. Dr. h. c. prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc.

2. prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.

3. prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc.

4. doc. Ing. Zuzana Tučková, PhD.

5. doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M