Fakulta ekonómie a podnikania

Vedecká rada

Interní členovia vedeckej rady fakulty ekonómie a podnikania

1. doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD. – predseda

2. prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.

3. prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

4. Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.

5. prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA

6. prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.

7. prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

8. doc. PhDr. Ing. Mgr. Ladislav Mura, PhD.

9. doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.

10. doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.

11. Ing. Ivan Brezina, PhD.

 

Externí členovia

1. prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.

2. prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.

3. prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA

4. doc. Ing. Zuzana Tučková, PhD.

5. doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.