Fakulta ekonómie a podnikania

Študijné oddelenie

Vedúca oddelenia

Ing. Jarmila Hurtošová
Študijné oddelenie

Miestnosť 323
Tel: +421 2 6820 3604

E-mail: jarmila.hurtosova@paneurouni.com

Referentka pre bakalárske a inžinierske štúdium

Jana Naďovičová
Študijné oddelenie

Tel: +421 2 6820 3610

E-mail: jana.nadovicova@paneurouni.com

Referentka pre doktorandské štúdium

PhDr. Miriama Mikulková PhD.
Oddelenie vedy a výskumu

Miestnosť: 107
Tel: +421 2 6820 3621

E-mail: miriama.mikulkova@paneurouni.com

Infolinka pre uchádzačov

Infolinka pre uchádzačov
Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00

Tel: +421 904 459 000

E-mail: info@paneurouni.com
Úradné hodiny pre študentov:
Pondelok 13,00 – 16,00
Utorok 09,00 -12,00
Streda 13,00 -16,00
Štvrtok 09,00 -12,00

Рaneurópska vysoká škola
Tematínska 10
851 05 BRATISLAVA
Slovenská republika

  • Fakulta ekonómie a podnikania
  • Fakulta masmédií
  • Fakulta informatiky
  • Knižnica