Fakulta ekonómie a podnikania

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Ivan Brezina, PhD.
Fakulta ekonómie a podnikania

Tel: +421 2 68 203 607

E-mail: ivan.brezina@paneurouni.com