Fakulta ekonómie a podnikania

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Soňa Chovanová-Supeková, PhD.
Fakulta ekonómie a podnikania

Tel: +421 2 6820 3646

E-mail: sona.supekova@paneurouni.com