Fakulta ekonómie a podnikania

Harmonogram akademického roka

III. STUPEŇ ŠTÚDIA – DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – HARMONOGRAM

Zimný semester  2019/2020 Obdobie
Zápis študentov 9.9.2019 – 20.9.2019
Výučba 23.9.2019 – 13.12.2019
Vianočné prázdniny 19.12.2019 -31.12.2019
Skúškové obdobie  9.12.2019 – 31.1. 2020
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas zimného semestra 01.11.2019 (piatok)

 

Letný semester  2019/2020 Obdobie
Výučba 3.2.2020 – 24.4.2020
Skúškové obdobie 20.4.2020 – 30.6.2020
Prihlásenie sa na dizertačnú skúšku 30.3.2020
Dizertačné skúšky 18.5.2020 – 22.5.2020
Predloženie dizertačnej práce na Internú fakultnú obhajobu do 2.3.2020
Prihlásenie sa na záverečnú obhajobu dizertačnej práce (júnový termín obhajoby) do 4.5.2020

 

Prihlásenie sa na záverečnú obhajobu dizertačnej práce (augustový termín obhajoby) do 15.6.2020
Obhajoby dizertačných prác (júnový termín) 22.6.2020 – 26.6.2020
Obhajoby dizertačných prác (augustový termín) 24.8.2020 – 28.8.2020
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas letného semestra 01.01.2020 (streda), 06.01.2020 (pondelok)  10.04.2020 (piatok), 13.04.2020 (pondelok) 01.05.2020 (piatok),  08.05.2020 (piatok)
Prázdniny 01.07.2020 – 31.08.2020

 

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018