Fakulta ekonómie a podnikania

Harmonogram akademického roka

III. STUPEŇ ŠTÚDIA – DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – HARMONOGRAM

 

Zimný semester  2020/2021 Obdobie
Zápis študentov 07.09.2020 – 18.09.2020
Výučba 21.9.2020 – 11.12.2020
Konzultácie, externé štúdium 21.09.2020 – 11.12.2020
Vianočné prázdniny 21.12.2020 – 31.12.2020
Skúškové obdobie 14.12.2020 – 29.01.2021
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas zimného semestra 17.11.2020 (utorok)

 

Letný semester  2020/2021 Obdobie
Výučba 01.02.2021 – 23.04.2021
Konzultácie, externé štúdium 01.02.2021 – 23.04.2021
Skúškové obdobie 26.04.2021 – 30.06.2021
Prihlásenie sa na dizertačnú skúšku do 31.03.2021
Dizertačné skúšky 17.05.2021 – 21.05.2021
Predloženie dizertačnej práce na Internú fakultnú obhajobu do 01.03.2021
Prihlásenie sa na záverečnú obhajobu dizertačnej práce (júnový termín obhajoby) do 03.05.2021
Prihlásenie sa na záverečnú obhajobu dizertačnej práce (augustový termín obhajoby) do 14.06.2021
Obhajoby dizertačných prác (júnový termín) 21.06.2021 – 25.06.2021
Obhajoby dizertačných prác (augustový termín) 23.08.2021 – 27.08.2021
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas letného semestra 01.01.2021 (piatok), 06.01.2021 (streda), 02.04.2021 (piatok), 05.04.2021 (pondelok)
Prázdniny 01.07.2021 – 31.08.2021

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2020/2021

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018