Fakulta ekonómie a podnikania

Harmonogram akademického roka

III. STUPEŇ ŠTÚDIA – DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – HARMONOGRAM

 

Zimný semester  2022/2023 Obdobie
Zápis študentov 05.09.2022 – 16.09.2022
Výučba 19.09.2022 – 09.12.2022
Konzultácie (externé štúdium) 19.09.2022 – 09.12.2022
Vianočné prázdniny 21.12.2022 – 31.12.2022
Skúškové obdobie 12.12.2022 – 27.01.2023
Štátne sviatky a dni pracovného voľna                 počas zimného semestra 01.11.2022 (utorok), 17.11.2022 (štvrtok)

 

Letný semester  2022/2023 Obdobie
Výučba 13.02.2023 – 05.05.2023
Konzultácie (externé štúdium) 13.02.2023 – 05.05.2023
Skúškové obdobie 09.05.2023 – 14.07.2023
Prihlásenie sa na dizertačnú skúšku do 31.03.2023
Dizertačné skúšky 29.05.2023 – 02.06.2023
Predloženie dizertačnej práce na Internú fakultnú obhajobu do 27.02.2023
Prihlásenie sa na záverečnú obhajobu dizertačnej práce (júnový termín obhajoby) do 01.05.2023
Prihlásenie sa na záverečnú obhajobu dizertačnej práce (augustový termín obhajoby) do 12.06.2023
Obhajoby dizertačných prác (júnový termín) 03.07.2023 – 07.07.2023
Obhajoby dizertačných prác (augustový termín) 21.08.2023 – 25.08.2023
Štátne sviatky a dni pracovného voľna                 počas letného semestra 06.01.2023 (piatok), 07.04.2023 (piatok), 10.04.2023 (pondelok)
Prázdniny 15.07.2023 – 31.08.2023

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2022/2023

ČASOVÝ HARMONOGRAM aKADEMICKÉHO ROKA 2021/2022

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2020/2021

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018