Fakulta ekonómie a podnikania

Harmonogram akademického roka

III. STUPEŇ ŠTÚDIA – DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – HARMONOGRAM

 

Zimný semester  2023/2024 Obdobie
Zápis študentov 4.9.2023 – 14.9.2023
Výučba 25.9.2023 – 17.12.2023
Konzultácie (externé štúdium)
Vianočné prázdniny 20.12.2023 – 1.1.2024
Skúškové obdobie 11.12.2023 – 3.2.2024
Štátne sviatky a dni pracovného voľna                 počas zimného semestra 1.11.2022 (streda), 17.11.2022 (piatok), 24.12.2023 (pondelok), 25.12.2023 (utorok)

 

Letný semester  2023/2024 Obdobie
Výučba 5.2.2024 – 26.4.2024
Konzultácie (externé štúdium)
Skúškové obdobie 29.4.2024 – 30.6.2024
Prihlásenie sa na dizertačnú skúšku do 31.3.2024
Dizertačné skúšky 20.5.2024 – 24.5.2024
Predloženie dizertačnej práce na Internú fakultnú obhajobu do 29.2.2024
Prihlásenie sa na záverečnú obhajobu dizertačnej práce (júnový termín obhajoby) do 1.5.2024
Prihlásenie sa na záverečnú obhajobu dizertačnej práce (augustový termín obhajoby) do 14.6.2024
Obhajoby dizertačných prác (júnový termín) 24.6.2024 – 28.6.2024
Obhajoby dizertačných prác (augustový termín) 19.8.2024 – 27.8.2024
Štátne sviatky a dni pracovného voľna                 počas letného semestra 29.3.2024 (piatok), 1.4.2024 (pondelok), 1.5.2024 (streda), 8.5.2024 (streda), 29.8.2024 (štvrtok)
Prázdniny 1.7.2024 – 31.8.2024

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA  2023/2024

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2022/2023

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2021/2022

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2020/2021

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018