Fakulta ekonómie a podnikania

Harmonogram akademického roka

III. STUPEŇ ŠTÚDIA –DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM   

Zimný semester  2017/2018 Obdobie
Zápis študentov 10.9.2018 – 21.9.2018
Výučba 24.9.2018 – 14.12.2018
Vianočné prázdniny 20.12.2018 -31.12.2018
Skúškové obdobie 10.12.2018 – 2.2.2019
Štátne sviatky a dni pracovného voľna                 počas zimného semestra 01.11.2018 (štvrtok)

 

 

Letný semester  2018/2019 Obdobie
Výučba 4.2.2019 – 26.4.2019
Skúškové obdobie 22.4.2019 – 30.6.2019
Prihlásenie sa na dizertačnú skúšku 29.3.2019
Dizertačné skúšky 13.5.2019 – 17.5.2019
Predloženie dizertačnej práce na Internú fakultnú obhajobu do 1.3.2019
Prihlásenie sa na záverečnú obhajobu dizertačnej práce (júnový termín obhajoby) do 3.5.2019

 

Prihlásenie sa na záverečnú obhajobu dizertačnej práce (augustový termín obhajoby) do 14.6.2019
Obhajoby dizertačných prác (júnový termín) 24.6.2019 – 28.6.2019
Obhajoby dizertačných prác (augustový termín) 26.8.2019 – 30.8.2019
Štátne sviatky a dni pracovného voľna                 počas letného semestra 01.01.2019 (utorok),    19.04.2019 (piatok), 22.04.2019 (pondelok) 01.05.2019 (streda),  08.05.2019 (streda)
Prázdniny 01.07.2019 – 31.08.2019

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018