Fakulta ekonómie a podnikania

Ústav medzinárodného podnikania 

Dekan, vedúci Ústavu medzinárodného podnikania

doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
Ústav medzinárodného podnikania

E-mail: tomas.dudas@paneurouni.com

Garant/spolugarant študijných programov; Predsedníčka Rady pre strategické riadenie študijných programov FEP PEVŠ

prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
Ústav medzinárodného podnikania

E-mail: cihelkovae@gmail.com

prof. Ing. Juraj Sipko, MBA, PhD.
Ústav medzinárodného podnikania

E-mail: jurajsipko@gmail.com

Externý spolupracovník Ústavu medzinárodného podnikania

doc. PhDr. Ing. Mgr. Ladislav Mura, PhD., MSc.
Ústav medzinárodného podnikania

Tel: +421 2 6820 3647

E-mail: ladislav.mura@paneurouni.com

doc. Ing. Marek Csabay, PhD.
Ústav medzinárodného podnikania

E-mail: marek.csabay@paneurouni.com