Fakulta ekonómie a podnikania

Akademický senát

Predseda

prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.

Podpredsedníčka za zamestnaneckú časť

doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.

Podpredsedníčka za študentskú časť

Alexandra Jašurková

Tajomník

Ing. Eva Čimová

 

Členovia

Zamestnanecká časť

prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

doc. PhDr. Ing. Mgr. Ladislav Mura, PhD.

Dr. Martin Čepel, PhD., MBA

Ing. Marek Csabay, PhD.

Ing. Hana Krchová, PhD.

Ing. Jarmila Hurtošová

Študentská časť

Aneta Biceková

Jana Hankovská

Martin Kollár

Dominik Sagan

Matej Wzoš