Fakulta ekonómie a podnikania

Akademický senát

Predseda

prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.

Podpredsedníčka za študentskú časť

Bc. Alexandra Jašurková, delegátka Študentskej rady vysokých škôl

Tajomník

Ing. Eva Čimová

 

Členovia

Zamestnanecká časť

prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Dr. Martin Čepel, PhD., MBA

doc. Marek Csabay, PhD.

Ing. Jarmila Hurtošová

Študentská časť

Bc. Aneta Biceková

Bc. Jana Hankovská

Bc. Martin Kollár

Bc. Matej Wzoš