Fakulta ekonómie a podnikania

Harmonogram akademického roka

I. STUPEŇ ŠTÚDIA – BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – HARMONOGRAM NA FAKULTE EKONÓMIE

Zimný semester  2021/2022

Obdobie
Zápis študentov 6.9.2021 – 17.9.2021
Výučba 20.9.2021 – 10.12.2021
Konzultácie, externé štúdium 25.9.2021 – 11.12.2021
Vianočné prázdniny 20.12.2021 -31.12.2021
Skúškové obdobie 6.12.2021 – 29.1.2022
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas zimného semestra 01.11.2019 (pondelok)

17.11.2021 (streda)

Letný semester  2019/2020 Obdobie
Výučba (1. a 2. ročník)  31.1.2022 – 22.4.2022
Výučba (3. ročník)  31.1.2022 – 8.4.2022
Konzultácie, externé štúdium  5.2.2022 – 23.4.2022
Konzultácie, externé štúdium (4. ročník)

 

 5.2.2022 – 9.4.2022
Termín odovzdania bakalárskej práce do UIS  21.4.2022
Skúškové obdobie 18.4.2022 – 30.6.2022
Skúškové obdobie (3. ročník denné a 4. ročník externé)  4.4.2022 – 13.5.2022
Termín splnenia podmienok Bc. štúdia 14.5.2022
Štátne skúšky 6.6.2022 – 10.6.2022
Promócie 4.7.2022 – 8.7.2022
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas letného semestra 6.1.2022 (štvrtok)

15.04.2022 (piatok)

18.04.2022 (pondelok)

Prázdniny 01.07.2022 – 31.08.2022
Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob bakalárskych prác

22.8.2022 – 26.8.2022

 

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2021/2022

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018