Fakulta ekonómie a podnikania

Harmonogram akademického roka

I. STUPEŇ ŠTÚDIA – BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

 

ZIMNÝ SEMESTER Obdobie
 

Zápisy študentov

7.9.2017-22.9.2017
Otvorenie akademického roka 26.9.2017
 

Trvanie semestra

25.9.2017-4.2.2018
 

Výučba – denné štúdium

25.9.2017-15.12.2017
 

Konzultácie – externé štúdium

30.9.2017-16.12.2017
Skúškové obdobie zimného semestra (vrátane obdobia na predtermíny) – denné a externé štúdium 11.12.2017-3.2.2018
Vianočné prázdniny 20.12.2016 – 1.1.2018
Štátne sviatky počas semestra 1. 9. 2017 (piatok), 15. 9. 2017 (piatok), 1. 11. 2017 (streda)

17 .11. 2017 (piatok)

LETNÝ SEMESTER Obdobie
Trvanie semestra 5.2.2018-30.6.2018
Výučba – denné štúdium

– pre 1. a 2. ročník I. stupeň

– pre 3. ročník I. stupeň

5.2.2017-27.4.2018

5.2.2017 – 13.4.2018

Konzultácie – externé štúdium

– pre 1. a 2. ročník I. stupeň

– pre 3. ročník I. stupeň

10.2.2018 – 28.4.2018

10.2.2018 – 14.4.2018

Skúškové obdobie denné a externé štúdium (vrátane obdobia na predtermíny): – pre 1. a 2. ročník I. stupeň

– pre 3. ročník I. stupeň

23.4.2018-30.6.2018

9.4.2018-5.5.2018

Odovzdanie záverečných bakalárskych prác

(I. stupeň)

22.4.2018
Štátne skúšky na bakalárskom štúdiu

(I. stupeň)

11.6.2018-14.6.2018
Promócie absolventov 3.7.2018-4.7.2018
Veľkonočné prázdniny 30.3. 2018 – 2.4. 2018
Štátne sviatky počas semestra 6.1.2018 (sobota)

1.5. 2018 (utorok)

8.5. 2018 (utorok)

Obdobie hlavných prázdnin 1. 7. 2018 – 31.8.2018
Opravný termín štátnych skúšok I. stupeň / II. stupeň 21.8.2018-23.8.2018

 

 

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019