Fakulta ekonómie a podnikania

Harmonogram akademického roka

I. STUPEŇ ŠTÚDIA – BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – HARMONOGRAM NA FAKULTE EKONÓMIE

Zimný semester  2019/2020

Obdobie
Zápis študentov 9.9.2019 – 20.9.2019
Výučba 23.9.2019 – 13.12.2019
Konzultácie, externé štúdium 28.9.2019 – 14.12.2019
Vianočné prázdniny 19.12.2019 -31.12.2019
Skúškové obdobie 9.12.2019 – 1.2.2020
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas zimného semestra  01.11.2019 (piatok)
Letný semester  2019/2020 Obdobie
Výučba (1. a 2. ročník)  3.2.2020 – 24.4.2020
Výučba (3. ročník)  3.2.2020 – 10.4.2020
Konzultácie, externé štúdium  8.2.2020 – 25.4.2020
Konzultácie, externé štúdium (4. ročník)

 

 8.2.2020 – 11.4.2020
Termín odovzdania bakalárskej práce do UIS  26.4.2020
Skúškové obdobie 20.4.2020 – 30.6.2020
Skúškové obdobie (3. ročník denné a 4. ročník externé)  6.4.2020 – 9.5.2020
Termín splnenia podmienok Bc. štúdia 11.5.2020
Štátne skúšky 8.6.2020 – 12.6.2020
Promócie 24.6.2020 – 26.6.2020
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas letného semestra 01.01.2020 (streda), 6.1.2020 (pondelok) 10.04.2020 (piatok), 13.04.2020 (pondelok) 01.05.2020 (piatok),  08.05.2020 (piatok)
Prázdniny 01.07.2020 – 31.08.2020
Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob bakalárskych prác

24.8.2020 – 28.8.2020

 

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018