Fakulta ekonómie a podnikania

Harmonogram akademického roka

I. STUPEŇ ŠTÚDIA – BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Zimný semester  2018/2019 Obdobie
Zápis študentov 10.9.2018 – 21.9.2018
Výučba, denné štúdium 24.9.2018 – 14.12.2018
Konzultácie, externé štúdium 29.9.2018 – 15.12.2018
Vianočné prázdniny 20.12.2018 – 31.12.2018
Skúškové obdobie (1. a 2. ročník) 10.12.2018 – 2.2.2019
Skúškové obdobie  (3. ročník) 10.12.2018 – 2.2.2019
Štátne sviatky a dni pracovného voľna                 počas zimného semestra  01.11.2018 (štvrtok), 17.11.2018 (sobota)
Letný semester  2018/2019 Obdobie
Výučba ( 1. a 2. ročník), denné štúdium  4.2.2019 – 26.4.2019
Výučba ( 3. ročník), denné štúdium  4.2.2019 – 12.4.2109
Konzultácie, externé štúdium (1. a 2. ročník) 9.2.2019 – 27.4.2019
Konzultácie, externé štúdium (3. ročník) 9.2.2019 – 13.4.2019
Termín odovzdania bakalárskej práce 28.4.2019
Skúškové obdobie (1. a 2. ročník) 22.4.2019 – 30.6.2019
Skúškové obdobie (3. ročník) 8.4.2019 – 4.5.2019
Termín splnenia podmienok Bc. štúdia 11.5.2019
Štátne skúšky 10.6.2019 – 14.6.2019
Promócie 24.6.2019 – 25.6.2019
Štátne sviatky a dni pracovného voľna                 počas letného semestra 01.01.2019 (utorok),    19.04.2019 (piatok), 22.04.2019 (pondelok) 01.05.2019 (streda),  08.05.2019 (streda)
Prázdniny 01.07.2019 – 31.08.2019
Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob bakalárskych prác 26.8.2019 – 30.8.2019

 

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018