Fakulta ekonómie a podnikania

Harmonogram akademického roka

I. STUPEŇ ŠTÚDIA – BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – HARMONOGRAM NA FAKULTE EKONÓMIE

Zimný semester  2022/2023

Obdobie
Zápis študentov 5.9.2022 – 14.9.2022
Výučba 26.9.2022 – 16.12.2022
Konzultácie, externé štúdium 01.10.2022 – 17.12.2022
Vianočné prázdniny 21.12.2022 -31.12.2022
Skúškové obdobie 12.12.2022 – 4.2.2023
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas zimného semestra 01.11.2022 (utorok)

17.11.2021 (štvrtok)

Letný semester  2022/2023 Obdobie
Výučba (1. a 2. ročník)  6.2.2023 – 28.4.2023
Výučba (3. ročník)  6.2.2023 – 14.4.2023
Konzultácie, externé štúdium  11.2.2023 – 29.4.2023
Konzultácie, externé štúdium (4. ročník)

 

 11.2.2023 – 15.4.2023
Termín odovzdania bakalárskej práce do UIS  27.4.2023
Skúškové obdobie 1.5.2023 – 30.6.2023
Skúškové obdobie (3. ročník denné a 4. ročník externé)  10.4.2023 – 20.5.2023
Termín splnenia podmienok Bc. štúdia 21.5.2023
Štátne skúšky 12.6.2023 – 16.6.2023
Promócie 4.7.2023
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas letného semestra 6.1.2023 (piatok)

7.4.2023 (piatok)

10.4.2023 (pondelok)

Prázdniny 01.07.2023 – 31.08.2023
Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob bakalárskych prác

21.8.2023 – 25.8.2023

 

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2022/2023

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2021/2022

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018