Fakulta ekonómie a podnikania

Harmonogram akademického roka

I. STUPEŇ ŠTÚDIA – BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – HARMONOGRAM NA FAKULTE EKONÓMIE

Zimný semester  2023/2024

Obdobie
Zápis študentov 4.9.2023 – 14.9.2023
Výučba 25.9.2023 – 17.12.2023
Konzultácie, externé štúdium 30.9.2023 – 16.12.2023
Vianočné prázdniny 20.12.2023 -01.01.2024
Skúškové obdobie 11.12.2023 – 3.2.2024
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas zimného semestra 01.11.2023 (streda)

17.11.2021 (piatok)

24.12.2023 (pondelok)

25.12.2023 (utorok)

Letný semester  2023/2024 Obdobie
Výučba (1. a 2. ročník)  5.2.2024 – 26.4.2024
Výučba (3. ročník)  5.2.2024 – 12.4.2024
Konzultácie, externé štúdium  10.2.2024 – 27.4.2024
Konzultácie, externé štúdium (4. ročník)

 

 10.2.2024 – 13.4.2024
Termín odovzdania bakalárskej práce do UIS  24.4.2024
Skúškové obdobie 29.4.2024 – 30.6.2024
Skúškové obdobie (3. ročník denné a 4. ročník externé)  15.4.2024 – 18.5.2024
Termín splnenia podmienok Bc. štúdia 19.5.2023
Štátne skúšky 10.6.2024 – 14.6.2024
Promócie 2.7.2024
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas letného semestra 29.3.2024 (piatok)

1.4.2024 (pondelok)

1.5.2024 (streda)

8.5.2024 (streda)

29.8.2024 (štvrtok)

Prázdniny 1.7.2024 – 31.8.2024
Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob bakalárskych prác

19.8.2024 – 23.8.2024

 

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2023/2024

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2022/2023

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2021/2022

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018