Fakulta ekonómie a podnikania

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia Fakulty ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy (FEP PEVŠ)

Zamestnanecká časť Disciplinárnej komisie FEP PEVŠ:

prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc. – predsedníčka komisie

Ing. Ivan Brezina, PhD.

Študentská časť Disciplinárnej komisie FEP PEVŠ:

Alexandra Šüdiová

František Hrivik