Fakulta ekonómie a podnikania

Úradné oznamy

01.06.2020

Časový harmonogram akademického roka 2020/2021

Na stiahnutie: Časový harmonogram akademického roka 2020/2021
19.02.2020

Tézy na štátne skúšky inžinierskeho štúdia 2019/2020

Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy Program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania Odbor: Ekonómia a manažment Stupeň štúdia: druhý Tézy na štátne skúšky inžinierskeho ...
19.02.2020

Tézy na štátne skúšky bakalárskeho štúdia 2019/2020

Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy Program: Ekonomika a manažment podnikania Odbor: Ekonómia a manažment Stupeň štúdia: prvý Tézy na štátne skúšky bakalárskeho štúdia ...
11.02.2020

OZNAM O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE

Oznam Dňa 11.03. 2020  sa uskutoční na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ obhajoba dizertačnej práce v študijnom programe Ekonomika a manažment ...
30.01.2020

Štatistika – riešené príklady pre prax

09.09.2019

OZNAM O KONANÍ DIZERTAČNEJ SKÚŠKY

  Dňa 17.9. 2019 sa uskutoční na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ dizertačná skúška v študijnom programe Ekonomika a ...
07.08.2019

OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC

V dňoch 27. a 28. 8. 2019  sa uskutočnia na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ obhajoby dizertačných prác v študijnom ...
04.07.2019

Harmonogram zápisov pre akademický rok 2019/2020

Harmonogram zápisov pre 1. ročník bakalárskeho a 1. ročník inžinierskeho stupňa štúdia Harmonogram zápisov pre vyššie ročníky bakalárskeho ...