Fakulta ekonómie a podnikania

Úradné oznamy

04.07.2019

Harmonogram zápisov pre akademický rok 2019/2020

Harmonogram zápisov pre 1. ročník bakalárskeho a 1. ročník inžinierskeho stupňa štúdia Harmonogram zápisov pre vyššie ročníky bakalárskeho ...
01.06.2019

Časový harmonogram akademického roka 2019/2020

  Na stiahnutie: ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020  
27.05.2019

OZNAM O KONANÍ DIZERTAČNÝCH SKÚŠOK

OZNAM O KONANÍ DIZERTAČNÝCH SKÚŠOK Dňa 11. 06. 2019 sa uskutočnia na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ dizertačné skúšky ...
16.04.2019

OZNAM O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE

Oznam Dňa 06. 05. 2019 sa uskutoční na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ obhajoba dizertačnej práce v študijnom programe ...
11.03.2019

Zúčastnite sa Slovenského doktorandského fóra v Košiciach

Tím EURAXESS Slovensko pozýva všetkých doktorandov na Slovenské doktorandské fórum, ktoré sa uskutoční  21.-22. marca 2019 v Košiciach. Slovenské doktorandské fórum (SDF) sa zameriava ...
11.03.2019

Tézy na štátne skúšky inžinierskeho štúdia 2018/2019

Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy Program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania Odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie Stupeň štúdia: druhý Tézy na štátne skúšky ...
11.03.2019

Tézy na štátne záverečné skúšky 2018/2019 pre bakalársky stupeň štúdia

Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy Program: Ekonomika a manažment podnikania Odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku Stupeň štúdia: prvý Tézy na štátne skúšky ...
05.03.2019

OZNAM O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE

OZNAM O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE Dňa 29.3. 2019 sa uskutoční na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ obhajoba dizertačnej ...
1. stránka z celkem 512345